Main Content RSS FeedSENASTE ARTIKELN

Vad är viktigt på jobbet för dig? »

I mitt förra inlägg skrev jag om ”Flow” – en stark känsla av tillfredsställelse när dina styrkor och kompetenser kommer till sin bästa rätt. I vilka arbetssituationer har du upplevt Flow? Tänk efter och undersök känslan i detalj. Vilka är ingredienserna?

Vad är viktigt på jobbet för dig? CareerBuilder.se

Om du lever i balans med dina värderingar känner du tillfredsställelse. På samma sätt som du känner olust när något är fel.
Vi närmar oss kärnan av det du värdesätter i arbetslivet. Ta reda på vad det är som motiverar dig och spalta upp det noggrant. Först därefter kan du ställa in en ny kompassriktning i arbetslivet.

Hur skulle ett perfekt jobb se ut för dig?
Vad är viktigt? Är det delaktighet, självständighet, tydlig kommunikation, internationella kontakter, bra inkomst, trygghet, flexibilitet, teamwork, samhällsnytta, form och design, kreativitet, tydliga mål, ansvarstagande, ledarskap, resultat, sociala kontakter, integritet, rättvisa m m?

Som du ser är listan lång. Och det är bara du som kan svara på frågorna. Bara du vet hur du vill att det ska se ut i den bästa av världar.

Välj nu ut 8-10 saker du skulle vilja ha med i ett drömjobb
Prioritera. Det viktigaste först, övriga saker i fallande ordning. Var sedan ärlig mot dig själv och definiera tydligt varje punkt på listan – vad menar du egentligen? Du kan för övrigt ha stor användning av din värderingslista i framtiden så kom ihåg att spara den.

Begrunda dina prioriteringar och tänk nu på din nuvarande arbetssituation. Stryk över de saker på listan som du inte är tillfredsställd med i dag.

Vad blev resultatet och vad drar du för slutsatser?
Om du strukit över många saker, signalerar det ett stort missnöje. Då kommer nästa omgång frågor: Vad har du gjort hittills för att förändra din situation? Vad skulle du kunna göra annorlunda? Har du pratat med din chef? Vad är ditt eget ansvar för att förändra till det bättre?

Men: Listan kanske visar att du har det ganska bra. Och ändå känner du dig omotiverad.
Var ligger då problemet? Vad har du försökt att göra åt det? Den här övningen är en viktig del av kartläggningen över din motivation.

Behöver du draghjälp för att förändra din arbetssituation?
Prata med din chef eller en objektiv coach. De kan hjälpa dig strukturera upp tankarna och hjälpa dig att formulera en handlingsplan för att det ska bli roligare att gå till jobbet.

Idag är värderingar en viktig parameter när företag rekryterar nya medarbetare. Stämmer dina värderingar med företagskulturen och dess värderingar? Ställ frågor kring detta vid framtida intervjuer.

Tänk på att det inte går att se på dig vad som motiverar dig. Du måste själv tala om det!

Vi hörs snart igen!

Lena Severin

Cert ICF coach & Karriärcoach
lena.severin@reflectcoaching.se

reflect coaching logo

 

Tips för dig som vill nätverka dig till ett jobb »

Jobbsökande nätverka dig till ett jobbVar intresserad.
Andra människor är mest intresserade av en sak; sig själva. Ingen är intresserad av dig förrän du visat ärligt intresse för dem.

Ha inte starka åsikter om allt.
Motargument kan få andra att känna sig obekväma och nedtryckta. Att hålla med om allt kan dock uppfattas som mesigt och färglöst. Lagom är bäst.

Var generös.
Gör vad du kan för att hjälpa andra. Om du lyckas kommer mottagaren att göra allt för att hjälpa dig. Om du är generös kommer andra att vara generösa mot dig.

Ta reda på vad du vill.
Det är mer attraktivt för någon att hjälpa dig om du säger ”Jag är väldigt intresserad av mjölkproduktion och skulle gärna vilja ha jobb på Arla”, än om du säger att du kan jobba på vilket företag som helst.

Kom till saken .
Var kort och tydlig. Ta inte onödigt mycket av andras tid.

Be om hjälp .
När du visat intresse och skapat en relation är det dags att vara tydlig med vad du vill. ”Vet du någon som kan vara en bra kontakt för mig för att komma in på Arla? Är det ok att jag ringer honom/henne och hälsar från dig?”

Gör det enkelt för andra att hjälpa dig .
”Ännu bättre är naturligtvis om du förbereder honom/henne på att jag ringer. Jag har sommarjobbat på bondgård och specialstuderat mjölkproduktion, så jag har mycket att bidra med. Kan du tänka dig att prata med honom/henne?” Berätta kort vad som gör dig unik så att den andra får en anledning att nämna dig.

Allt du behöver för att förbereda dig inför en caseintervju – Del 2 »

Se även: Del 1

Jobbsökande caseintervju
De vanligaste missarna  kandidater gör när de löser ett case:

 • MISSAR ATT TA IN HELA FRÅGESTÄLLNINGEN. De flesta case som presenteras är relativt komplexa och kräver ofta flera analyssteg för att en rimlig lösning ska kunna levereras. Däremot är oftast problemet och frågeställningen ganska väl definierad. Lyssna därför noggrant och ställ frågor när caset presenteras så att du verkligen förstår vilka frågor som ska besvaras. När du löser caset är det även viktigt att vara lyhörd för eventuell vägledning som kan guida dig på rätt spår.
 • STRUKTURERAR INTE PROBLEMLÖSNINGEN. En viktig egenskap som exempelvis konsult är att kunna strukturera komplexa problem. Var därför noga med att strukturera din lösning och arbeta metodiskt igenom de olika analyssteg du identifierar. Identifiera även vad som är viktigt för att besvara frågeställningen och vad som är mindre relevant.
 • VISAR INTE HUR PROBLEMET LÖSES. Låt intervjuaren få ta del av hur du resonerar dig fram till lösningen. Berätta om ditt angreppssätt, motivera antaganden och ställ frågor löpande. Det finns sällan en exakt lösning på problemet eftersom mycket bygger på specifika antaganden och begränsad fakta. Som en följd är det inte den exakta lösningen som efterfrågas utan mer sättet som du resonerar dig fram till din slutsats. Därför är det viktigt att du låter konsulten kunna följa dina tankegångar genom hela lösningsprocessen.
 • IKLÄR SIG EN PÅHITTAD ROLL. Många glömmer att arbetsgivaren försöker förstå hur du skulle passa in och trivas hos dem. Därför vill de se ditt naturliga beteende och ge den sökande möjligheten att genom caseintervjuerna få en ordentlig insikt i hur det är att arbeta som konsult. Var därför naturlig och dig själv. Det lyser ofta igenom om den sökande försöker anpassa sitt beteende till en viss situation.

Läs mer

Allt du behöver veta för att förbereda dig inför en caseintervju – Del 1 »

Jobbsökande caseintervju
Ett case syftar till att illustrera en arbetssituation och används ofta av konsultföretag för att testa den arbetssökandes problemlösningsförmåga samt förmåga att strukturera och kommunicera lösningar på affärsproblem. Caseintervjuer används i allt större grad av företag eftersom det ger arbetsgivaren en god inblick i hur du agerar i en arbetssituation.

En caseintervju innebär att en rekryteringsansvarig eller konsult på företaget ger dig ett affärsproblem som ofta baseras på en verklig situation eller konsultuppdrag. Detta görs dels för att visa den sökande exempel på vad en framtida medarbetare kan komma att möta i arbetsrollen, men även för att utvärdera personen baserat på så pass realistiska och relevanta situationer som möjligt.

Det finns oerhört många olika case vilket innebär att det inte går att lära in exakta lösningar för specifika situationer. Förberedelserna handlar istället mer om att lära sig vad som förväntas av dig när du ska lösa ett case. Eftersom dessa ofta baseras på väldigt specifika situationer och industrier förväntas det därför inte att sökande har specifik och detaljerad kunskap om ämnesområdet. Det som istället är intressant är hur du som blir intervjuad hanterar en ny frågeställning.

Att tänka på när du löser case

Ofta skapar konsulterna sina egna case. Dessa bygger ofta på verkliga företagsproblem eller konsultuppdrag som företaget själva arbetat med. Det innebär att konsulten först berättar utförligt om själva ämnesområdet. Därefter ägnas ofta ca 20–25 min till att den sökande ska lösa caseproblemet. När rekryteraren eller konsulten presenterar frågeställningen är det viktigt att du antecknar och ställer frågor. Arbeta metodiskt och var nyfiken.

Det är viktigt att samla fakta och ha så mycket relevant information som möjligt kring problemet för att kunna göra beräkningar eller antaganden. I och med att du förväntas lösa caset under tidspress, är det viktigt att du snabbt kan prioritera dina beräkningar eller slutsatser. Tänk dessutom på att testa om ditt resonemang håller och
om resultatet av dina beräkningar eller slutsatser är rimliga.

Hur ofta får din omgivning höra att du är missnöjd med ditt arbete? »

Vill du ha en förändring – våga utmana dig själv!

CareerBuilder-frustration

Kommer du ihåg mitt första blogginlägg? Det handlade om varför du kan känna låg motivation i arbetslivet. Något saknas.
Nu är det dags att ta ut en ny riktning, att ställa in kompassen och gå på jakt efter lusten och drivkraften i arbetet. Du ska hitta ditt flow. Det är en process som kan ta lite tid. Men om du bestämmer dig och vill ha en förändring, då börjar saker hända.

Den viktigaste nyckeln finns hos dig själv, inte i omgivningen. Vissa saker kan du inte ändra på. Fokusera i stället på dina egna beteenden, de som du kan styra själv. Ta sedan hjälp av kollegor och vänner.

Börja så här: Formulera ett tydligt och angeläget mål över vad du vill uppnå den närmaste tiden.  Målformuleringen ska vara kort, kärnfull och kristallklar.
Skriv ner ett exakt datum när du senast ska uppnå ditt mål.

För att hitta ny motivation måste du våga utmana dig själv, lyfta blicken och gå utanför din trygghetszon.
Det är som att träna. – små steg mot den förändring du vill ha och belöningar för varje liten framgång. Det är viktigt.
Ge dig själv uppskattning och en klapp på axeln när du märker att du gör skillnad. Tveka inte att be om feedback. Tillsammans med din chef, dina kollegor och vänner kan du uppmärksamma din framgång. Du kan få uppmuntran när du gör något annorlunda.

Mitt arbete som coach gör mig otroligt inspirerad och lycklig.
Dialogen och samspelet med mina klienter ger mig energi. Jag känner mig säker och bra på det jag gör. Får en stark känsla av glädje när jag förstår att min coaching inspirerar och gör skillnad. När jag coachar har jag FLOW – jag känner en glädje och inre tillfredsställelse över att mina styrkor och förmågor kommer till nytta på allra bästa sätt.

Här måste du också utgå från dig själv.
När känner du FLOW? Tiden går fort och du känner dig säker och nöjd över att få utnyttja din kompetens och kapacitet fullt ut. Blicka bakåt en stund. I vilka arbetssituationer har du varit i ditt esse och haft kul? Vad gjorde du specifikt just då? Vilka av dina styrkor utnyttjade du? Vilka är pusselbitarna som ligger rätt i dom situationerna?  Skriv ner dem och ha dem i bakhuvudet.

Nu har du börjat ställa in kompassen.
Du är medveten om i vilka sammanhang du känner lust i arbetet. Det är en av de allra viktigaste vägvisarna i jakten på motivation. Nu kan du gå vidare. Vad exakt är det du saknar i dag?  Vet din chef och omgivning om när du egentligen kommer till din bästa rätt?
Tänk på att det inte syns på dig vad som motiverar dig. Du måste tala om det!

Vad kan du göra redan idag för att träna dig i att våga göra saker annorlunda?
Vilket första steg kan du ta? När kommer du att göra det? Hur vet du att du gjort det?

Medan du funderar på det önskar jag dig lycka till och på snart återhörande!

Lena Severin

Cert ICF coach & Karriärcoach
lena.severin@reflectcoaching.se

reflect coaching logo

www.reflectcoaching.se

Om du blir uppsagd »

Det kommer naturligtvis att kännas trist. Anledningarna kan variera, allt ifrån att du inte passar in på just det företaget, till arbetsbrist och nedskärningar. Trots att det känns tungt måste du bita ihop och inte tappa modet. Du måste tänka på hur du nu ska gå till väga för att strukturera din vardag. Tänk igenom vad du ska göra den närmaste tiden. Går du trots det utan arbete under en längre tid är det ännu viktigare att du inte tappar tråden i ditt jobbsökande.

Här följer några råd kring hur du går vidare:

På kort sikt:

 • Gör en nulägesanalys och reflektera över vad om har hänt. Ta reda på och skriv ner alla dina kompetenser och erfarenheter.
 • Se framåt, fundera på vad det är du vill. Vad är din vision? Vad är det önskvärda läget?
 • Kartlägg hur du kan gå tillväga för att nå din vision. Planera.
 • Se till att du skaffar den kompetens och de resurser du behöver för att hitta och söka jobb samt för att marknadsföra dig själv på bästa sätt.

På lång sikt:

 • Planera din tid.
 • Upprätta rutiner.
 • Håll koll på vad som händer på arbetsmarknaden.
 • Gå på seminarium och föreläsningar.
 • Sök stöd och hjälp från andra.
 • Bilda nätverk.
 • Följ upp jobb du söker eller de kontakter du har haft. Vad har hänt?
 • Varför gick det som det gick?
 • Följ upp din planering. Hur går det? Finns det något du kan göra annorlunda?
 • Är dina mål realistiska?

Gör ett gratis motivationstest »

NYHET!
Vi på CareerBuilder har nöjet att, tillsammans med Motivation Factor, erbjuda dig som använder CareerBuilder.se för att söka jobb ett gratis motivationstest som hjälper dig att visualisera dina behov och styrkor inför ditt jobbsökande.

Du besvarar helt enkelt en serie frågor och därefter får du en rapport som beskriver dina topp-2 behov och dina topp-2 styrkor, samt ditt personliga Need- och Talent-Cloud, som är en visualisering av de värdeladdade ord som kännetecknar just dina behov och styrkor.

Testet är helt kostnadsfritt och ger dig en tydlig inblick i dina styrkor och behov. Så vad väntar du på? Starta testet här:

 

STARTA TESTET

 

Gratis motivationstest

Företagskultur – är det så viktigt egentligen? »

Tänk dig att du får ditt drömjobb – i en bransch som du vill jobba inom och med arbetsuppgifter som du bara kunnat drömma om. När du väl kommer till ditt nya jobb, full av energi och höga förväntningar så känns det ändå inte riktigt bra. Varför?

En trolig anledning är att företagets kultur och värderingar inte överensstämmer med dina egna. Det behöver inte handla om att det är fel på företaget, det kan vara drömarbetsplatsen för någon annan – men det är helt fel för dig! Företagskultur kan ibland vara svårt att ”sätta fingret på” men utgör en oerhört viktig del för att du ska känna motivation och nå din fulla potential inom företaget.

Läs mer

Står du och stampar i arbetet? Var är motivationen? »

Låg motivation, tynande driftkraft och idétorka. En känsla av obeslutsamhet och frustration. Som karriärcoach möter jag dagligen människor som vill förändra sin arbetssituation utan att veta hur de ska börja. De kan vara lugna. Det finns ett recept för både dem och dig: Reflektion, behovsanalys, tid – och någon som lyssnar.

Hur motiverad är du i ditt arbete på en skala 1–10? Vad har du hittills gjort för att förändra din situation?

Fråga hundra tillsvidareanställda hur de trivs i sitt yrke eller på sin arbetsplats. Ca 28 av dem svarar troligen att de har tröttnat på jobbet och skulle vilja göra något annat. Siffran kommer från en omfattande studie gjord vid Stockholms universitet, som i mer än tio år samlat data från anställda i olika branscher. Undersökningen presenterades av Svenska Dagbladet, 11 december 2014 (läs den!).

Många vantrivs men går inte vidare i arbetslivet. De kanske saknar en tydlig karriärbild, vet inte vad de vill eller är rädda att lämna hög lön och trevliga kollegor. Jobbet kanske inte passar in i vardagslivet. Eller så tror de att det inte finns någon efterfrågan på deras utbildning.

Reflektion och personlig utveckling är A och O. Att tänka över arbetssituationen tillsammans med en coach kan bli en spännande resa som gör det tydligare för dig hur du ska nå dina mål.

Och det oavsett om du vill utvecklas i ditt nuvarande arbete, hitta nya karriärvägar internt eller externt, byta inriktning helt eller söka en balans mellan arbete och fritid.

Jag vill med min blogg visa på dina valmöjligheter så att du kan tänka i nya banor, känna nyfikenhet och ta ansvar för din arbetssituation.

Du får en tydligare bild av vem du är, vad du är bra på och vad du vill. Då ökar motivationen. Pusselbitarna faller på plats och utvecklingsvägarna öppnas.

Att ärligt beskriva nuläget är första steget.

Gör en behovsanalys av din utvecklingskurva i arbetet och av ditt liv.

Vilken fas är du i?

– Relativt ny i arbetsrollen. Nyfiken på att utforska, på att lära dig nytt.

– Presterar bra, får feedback, utvecklas. Känner dig framgångsrik och vill mer.

– Lusten för nya idéer tryter. Du nöjer dig med att förvalta.

– Ökad frustration och missnöje över arbetet, chefen, kollegorna och situationen i allmänhet.

Hur länge har du varit i den där fasen och varför?

Vad har du gjort för att bryta mönstret och vad drar du själv för slutsatser?

Allt beror förstås inte på dig. Saker händer i livet – uppsägningar, dödsfall, skilsmässor, sjukdomar, organisationsförändringar m.m. Saker som under perioder kan få dig att uppleva hela känsloskalan – sorg, ilska, frustration eller depression. Hur lång tid det tar att landa efter en sådan förändring skiljer sig från person till person.

Har det hänt något nyligen som tagit mycket av din energi och påverkat ditt liv eller ditt arbete? Kan du bolla dina tankar med någon? Kan du ännu acceptera det som hänt. Kan du se framåt?

Det var många frågor. Men de beskriver faktiskt hela poängen: reflektion, behovsanalys och tid.

Själv fortsätter jag att blogga. Läs om hur du ökar din motivation, kartlägger dina förmågor, blir mer målinriktad och kommer till din bästa rätt i arbetslivet. Har du frågor får du gärna maila mig på

lena.severin@reflectcoaching.se

Varmt välkomna till en spännande bloggvår!


Lena Severin

Cert ICF coach & Karriärcoach

reflect coaching logo
www.reflectcoaching.se

Fällor och missar du bör undvika på din nästa anställningsintervju »

Undvik vanliga missar på anställningsintervjun

Arbetsgivare delar med sig av de mest minnesvärda missarna som kandidater har gjort under anställningsintervjuer

Vi vet alla att det första intrycket är oerhört viktigt, men när det kommer till anställningsintervjuer är det kanske extra viktigt. Enligt en undersökning från CareerBuilder bestämmer sig hälften av rekryterarna om en kandidat är intressant och lämplig för den aktuella tjänsten eller inte redan efter de första fem minuterna av en intervju. Efter 15 minuter har hela 90% bestämt sig.

En anledning till att rekryterare kan göra en så snabb bedömning är så kallad icke-verbal kommunikation. Ditt kroppsspråk, hållning, ansiktsuttryck och röstläge säger mycket om dig, kanske till och med mer än ord.

Många vanliga missar som kandidater gör i anställningsintervjuer handlar om kroppsspråk:

 • Glömmer ögonkontakt
 • Glömmer att le
 • Pillar med något på bordet
 • Pillar med håret eller i ansiktet
 • Har dålig kroppshållning
 • Skruvar på sig för mycket i stolen
 • Sitter med armarna i kors
 • Har ett alldeles för svagt handslag
 • Har ett alldeles för hårt handslag
 • Använder för många handgester

Andra missar är betydligt mindre vanliga och vissa gränsar till och med till det bisarra:

 • En kandidat hade med sig 50 bläckpennor till sin intervju och spred ut dem över hela bordet
 • En kandidat flyttade på sin gymväska på golvet upprepade gånger under intervjun. Det visade sig till slut att kandidaten hade en hund i väskan
 • En kandidat presenterade sig vid namn och sa sedan: ”Du kan kalla mig Tiger, det är ett smeknamn jag har gett mig själv.”
 • En kandidat använde uttrycket ”direkt från båten” som svar på en fråga om mångfald
 • En kandidat frågade om han fick erbjuda sina kollegor religiös rådgivning
 • En kandidat frågade om hans fru, som arbetade på företaget som han intervjuade för, var otrogen mot honom
 • En kandidat frågade hur mycket alla andra tjänar
 • En kandidat uppgav ”spöade en person som verkligen behövde det” som skäl för att sluta på sitt tidigare jobb
 • En kandidat satt i en yoga-ställning under intervjun
 • En kandidat försökte googla svaret på en av intervjufrågorna

Med andra ord, mycket kan gå fel på en anställningsintervju. Hur kan du då undvika fällor som gör att din karriär på företaget är över innan den ens har börjat? Att undvika ovanstående missar är en bra start och vi har även listat ett antal tips här nedan för att du ska kunna förbereda dig riktigt bra för din nästa intervju:

 • Övning ger färdighet
  Förberedelse är nyckel till framgång och kan hjälpa dig att undvika onödiga missar. Öva på att bli intervjuad i god tid innan intervjun med en kompis eller familjemedlem och be dem även om feedback på ditt kropsspråk, handslag och ögonkontakt
 • Filma dig själv
  En annan övning som kan vara till stor hjälp är att filma dig själv eller be en kompis att filma dig när du svarar på vanliga intervjufrågor. Genom att kolla på en videoinspelning av dig själv kan du se, och därmed öva bort, missar som du annars kanske hade gjort omedvetet
 • Förbered din ”elevator pitch”
  En ”elevator pitch” är en 30-sekunders sammanfattning av vem du är, vad du gör och varför du är perfekt för jobbet. En vass elevator pitch är det perfekta svaret på den vanliga frågan ”Kan du inte berätta lite om dig själv?” Se även till att du kan backa upp dina påståenden med skarpa exempel som visar på dina kunskaper och din erfarenhet
 • Gör din hemläxa
  Gör research om företaget på till exempel företagets egen karriärsida och i sociala medier och förbered frågor till rekryteraren. Arbetsgivare vill veta att du är lika intresserad av dem som de är av dig
 • Glöm inte att andas
  Sist men absolut inte minst, glöm inte att andas. Ta ett par djupa andetag innan intervjun, det kan hjälpa dig att släppa på lite av nervositeten som brukar leda till att man omedvetet pillar med saker eller har andra nervösa tics för sig