Revisor och skatterådgivare

De granskar kunders bokföring och årsredovisning och är behjälpliga i skattefrågor. Likaså hanterar de även balanser, finanser och bokföring samt alla preliminära skattedeklarationer och ger även råd i juridiska frågor. Krav: För att bli auktoriserad revisor krävs en kandidatexamen såväl som några års relevant praktisk erfarenhet, ofta som revisor på ett revisionsföretag, och därefter ett godkänt prov för revisorsexamen. För att bli auktoriserad skatterådgivare krävs en kandidatexamen, några års praktisk erfarenhet som skatterådgivare och sedan en muntlig examination. Arbetsplats: Möjliga arbetsplatser är till exempel revisionsbyråer eller skattekonsultföretag, men många arbetar också som egenföretagare.

VD

Arbetar med att leda företaget och den löpande förvaltningen i samråd med ledningen. Utser även sina avdelningschefer i enlighet med detta. Vd:n kan vara företagets ägare eller en av delägarna i till exempel ett aktiebolag. Krav: Det finns inga legala utbildnings- eller erfarenhetskrav för en Vd, men många har en utbildningsbakgrund som civilingenjör, ekonom eller statsvetare och har många års yrkeserfarenhet, inte minst i ledande positioner. En verkställande direktör måste vara mycket väl förtrogen med verksamhetsförhållandena och med företagets produkter eller tjänster. Arbetsplats: Verkställande direktörer leder verksamheten i medelstora eller större företag under en avtalsenlig tidsperiod.

Programmerare

Jobbar med skapande, utveckling och implementering av program. De utformar och analyserar krav för olika programvarulösningar, utformar koden och programmerar den. Krav: För detta yrke krävs ofta en universitets- eller yrkeshögskoleutbildning inom IT eller programmering och goda kunskaper i engelska. På senare tid har dock intensivutbildningar och boot camps blivit vanligare och de riktigt duktiga utvecklarna är ofta dessutom självlärda. Arbetsplats: Programmerare och utvecklare arbetar främst på företag inom IT-sektorn eller på konsultfirmor, men återfinns givetvis på de flesta stora företag inom nästan alla sektorer, såväl i privat regi som i offentlig förvaltning.

Försäljningschef

Ansvarar för att organisera, kontrollera och samordna all försäljningsverksamhet för företagets produkter eller tjänster i syfte att uppnå bästa möjliga omsättning. De agerar inom ramen för de riktlinjer som ledningen fastställt och stöttar därmed också sina anställda inom sälj. Krav: För yrket som försäljningschef krävs ingen specifik utbildning, men många har läst vidareutbildningar inom försäljning antingen via arbetet eller på olika säljskolor. Det är inte heller ovanligt med en branschspecifik eftergymnasial utbildning. Arbetsplats: Försäljningschefer arbetar inom många olika branscher och företag och återfinns inom nästan alla sektorer, exempelvis inom kemi-, el- och bilindustrin.

IT-projektledare

Som projektledare inom IT så hanterar och organiserar man IT-projekt självständigt och har ofta större ansvarsområden, inklusive personal- och budgetansvar. Förutsättningar: För att få jobb som IT-projektledare kan man antingen läsa utbildning inom IT och/eller projektledning, alternativt tillskansa sig arbetslivserfarenhet inom branschen. Arbetsplats: IT-projektledare är verksamma i företag inom IT-sektorn, t.ex. inom mjukvarubranschen. Konsultföretag, särskilt inom IT, eller ingenjörsfirmor är också möjliga arbetsgivare.

Ekonomi- och redovisningschefer

Arbetar med att samordna företagets ekonomi och redovisning. De ansvarar för bokföring, kontrollerar inkommande och utgående betalningar, sammanställer budget- och kostnadskalkyler och ger råd till ledningen inom finansiella och skattemässiga frågor. Förutsättningar: För att kunna utföra detta arbete krävs oftast en högre utbildning inom ekonomi, redovisning eller finans. Arbetsplats: Ekonomi- och redovisningschefer arbetar i företag inom alla sektorer, såsom inom industrin, tjänstesektorn eller i frivilligorganisationer och föreningar.

Bolagsjurist

Ger råd till större företag och föreningar i handelsrättsliga frågor, arbetar ibland direkt på företaget men kan också vara oberoende eller ombud. Krav: För detta yrke krävs en juristutbildning, vilket läses på universitet. Arbetsplats: Bolagsjurister arbetar främst med juridisk rådgivning. De är anställda i företag inom olika sektorer, men också i frivilligorganisationer och föreningar.

Anläggningschefer inom teknik eller produktion

Planerar och samordnar produktionsprocesser och vidtar kvalitetssäkringsåtgärder och säkerställer därmed att anläggningarna, verktygen, de nödvändiga hjälpmedlen samt mät- och testutrustningen är godkänd att användas. Krav: En ingenjörsexamen eller en examen med teknisk inriktning krävs oftast för detta arbete, men även personer med arbetslivserfarenhet som har gått vidareutbildningskurser kan vara aktuella. Arbetsplats: Arbetar i företag inom nästan alla sektorer, till exempel inom byggnads-, el-, metall- och textilindustrin.

Fastighetsförvaltare och förmedlare

Utför olika arbetsuppgifter inom fastighetsbranschen, vilket bland annat omfattar uthyrning, leasing och förvaltning av lägenheter, hus, kommersiella fastigheter och andra fastigheter. Förutsättningar: Eftergymnasial utbildning som företagsekonom, inom förvaltning eller till mäklare är vanligast förekommande. Arbetsplats: Arbetet sker direkt hos kunden och på kontoret.

Produktionschefer inom maskinteknik

Ansvarar för att produktionen i ett företag löper smidigt, till exempel genom att kontrollera produkternas kvalitet, hålla tidsfrister eller ansvara för personalplanering inom respektive produktionsområde. Krav: För detta arbete krävs en ingenjörsexamen, helst inom det område som du kommer att arbeta inom. Arbetsplats: Produktionsledare inom maskinteknik kan arbeta inom nästan alla sektorer, till exempel i företag inom kemi-, el- eller metallindustrin.

Källor: nettolohn.de, BERUFENET, financecareer.de, gehaltsvergleich.com