Undrar du om du lyckades med intervjun? Även om du inte riktigt kan veta förrän ”påringningen” kommer, finns det många tecken under intervjuns gång som kan hjälpa dig avgöra huruvida du klarat den första uttagningen. Här följer några frågor och ledtrådar som kan hjälpa dig avkoda intervjun.

1. Vad gör intervjuaren? 
”Om jag är intresserad av vad en arbetssökande säger, nickar jag, ler och gör troligen några anteckningar”, säger innesäljarchefen Karen Nance. ”Jag kanske också ställer några frågor för att gå djupare in på vad den sökande talar om eller diskuterar vad detta ämne har att göra med den lediga platsen.”

Nancy Kim-Phillips, ägare till NKP Consulting i Chicago, säger att arbetssökande bör observera intervjuarens kroppsspråk och söka efter positiva signaler. ”Jag märker att jag lutar mig framåt när jag är intresserad av vad en person har att säga. Jag förväntar mig att den arbetssökande följer mitt kroppsspråk och också lutar sig framåt.”

Var också uppmärksam på negativa signaler. Om intervjuaren verkar distraherad, tittar på klockan, bläddrar bland sina papper eller tittar på sin mobil fångar du troligen inte din publik. ”Jag lägger ofta ner pennan om jag inte är nöjd med vad den arbetssökande säger”, tillägger hon.

2. Var det en dialog? 
”En intervju går bra när det finns en dialog”, säger Kim-Phillips. ”Om jag inte måste använda en lista med frågor och konversationen flyter på obehindrat, innebär det att det finns ett naturligt utbyte av information som vi båda är intresserade av. Detta kan börja från den allra första frågan då jag vanligtvis ber sökanden att berätta om sig själv.”

3. Hörde du positiva verbala signaler? 
Lynn Hazan, ägare till rekryteringsföretaget Lynn Hazan and Associates i Chicago, säger att somliga intervjuare kan sporra dig med positiva ord som ”Ja, fortsätt…”, ”Det låter bra…” eller till och med ”Det låter intressant, berätta mer…”. Det här är tydliga indikatorer på att det går bra.

4. Förde du en monolog?
”Något som får mig att tappa intresset är om jag ställer en fråga och det kommer ett svar i form av en monolog på 5 minuter”, säger Kim-Phillips. När hon ger arbetssökande råd inför intervjuer föreslår Hazan att de förbereder en exakt 30-sekunder och en exakt 60-sekunder lång slutkläm. ”Detta är i ett nötskal det idealiska svaret på frågor som ’Varför ska vi anställa dig?'”, avslöjar hon. ”Jag uppmanar arbetssökande att öva framför en spegel. Det finns inget bättre sätt att bedöma hur andra uppfattar dig än att se dig själv”, påpekar hon.

5. Avbröt intervjuaren dig? 
Om intervjuaren avbryter dig eller börjar se uttråkad ut, är det dags att byta riktning. Hazan föreslår att sökande stannar upp vid första tecken på ointresse från intervjuarens sida och till exempel frågar ”Besvarar jag din fråga?”, eller ”Vill du höra mer om detta eller ska jag ge ytterligare ett exempel?”. Detta kan rädda situationen och ger intervjuaren ett alternativ till hur han/hon ska fortsätta.

6. Ställde du frågor?
När samtalet börjar närma sig sitt slut frågar intervjuaren alltid om den sökande har några frågor. Kim-Phillips säger att om sökanden inte har några frågor att ställa avgör det saken ganska fort.

När intervjuare ger dig möjlighet att ställa frågor är detta din chans att ta reda på mer om något som diskuterats under intervjun. Du kan till exempel fråga ”Ni ville ha någon med försäljningsbakgrund, sa du. Vad behöver en idealisk sökande mer för att lyckas med sin uppgift?”. Det är också en möjlighet för dig att visa att du läst på om företaget.

7. Fick du frågor om tidsplanering?
Det är ett bra tecken om du fick frågor om din tillgänglighet. Kim-Phillips säger att hon kan börja tala om tidsram för att fatta ett beslut och fråga ”Hur tycker du att detta låter?” och ”Hur snart kan du börja?” .

”Om jag är intresserad av en person, vill jag veta vem min konkurrent är,” tillägger Nance. ”Jag frågar, ’Har du intervjuats av andra företag?’ eller ’Har du några andra erbjudanden?’.”

8. Passade du företaget?
Ju mer intervjuaren talar om vad som händer i deras företag och hur du kommer att passa in, desto bättre. Kim-Phillips säger att hon aldrig säger rent ut att hon inte tror att någon passar, utan istället kanske säger att de söker någon som verkligen passar för uppgiften.

9. Fick du träffa andra personer på företaget?
Nance och Kim-Phillips säger båda att om det går bra nämner de att det är några personer de skulle vilja att du träffade. De kanske till och med presenterar dig för dem där och då.

10. Hur lång tid varade intervjun?
De flesta uppfattningar om sökande formas inom de första minuterna. Den resterande tiden används för att bekräfta dessa uppfattningar. Om en intervju är kortare än en halvtimme är det vanligtvis inte ett bra tecken. Om intervjun varar i en timme och samtalet flyter på entusiastiskt och jämnt mellan dig och intervjuaren, har du kanske träffat rätt.