En ny undersökning från CareerBuilder.se avslöjar de 10 vanligaste misstagen vi gör med vårt kroppsspråk,

dessa misstag kan förstöra dina chanser till anställning

Studien avslöjar också faktorerna som kan öka chansen att just du får jobbet 

STOCKHOLM 5 Augusti, 2011 – Arbetssökande med lömska blickar, ovilliga leenden och slappa handskakningar kan ha större problem att få ett jobb. En ny undersökning från CareerBuilder.se, där man pratat med fler än 100 svenska företagsledare, visar de tio vanligaste misstagen vi gör vad gäller vårt kroppsspråk. De misstag arbetssökande gör under en intervju kan minska oddsen att bli anställd alternativt helt kosta dem jobbet.

 När respondenterna ombads att identifiera de största misstagen vad gäller kroppsspråk vid en anställningsintervju, pekade arbetsgivarna på följande:

 1)      Undvika ögonkontakt – 77 procent

2)      Svag handskakning – 62 procent

3)      Missa att le – 42 procent

4)      Leka och pilla med någonting på bordet – 38 procent

5)      Leka med håret och pilla sig i ansiktet – 37 procent

6)      Svårt att sitta still och behålla lugnet – 33 %

7)      Dålig hållning – 28 %

8)      Korsa armarna över bröstet – 28 %

9)      För hård handskakning– 7 %

10)  Gestikulera för mycket – 5 %

 ”Under en anställningsintervju, kommer arbetsgivaren att utvärdera kandidatens övergripande professionalism, och kroppsspråket kommer att påverka deras beslut om huruvida den sökande kommer att passa för företaget”, säger Jorge Vasquez, försäljningschef på CareerBuilder Sverige. ”För att lugna nerverna, undvika misstag och visa förtroende är det viktigt att öva både verbal och icke-verbal kommunikation i förväg.”

 I studien ombads också arbetsgivarna att identifiera faktorer som skulle göra dem mer benägna att välja en kandidat framför en annan, lika kvalificerad kandidat. Följande svar angavs:

  • Kandidaten med humor – 38 procent
  • Kandidaten som är tvåspråkig – 20 procent
  • Kandidaten som är mer fysiskt vältränad – 15 procent
  • Kandidaten som är mer involverad i hans/hennes omvärld – 14 %
  • Kandidaten som är mer involverad i sociala medier – 13 %
  • Kandidaten som klär sig bättre – 10 %
  • Kandidaten som är mer insatt i aktuella frågor och popkultur – 7 %

 För att undvika misstag vad gäller kroppsspråk under en intervju rekommenderar CareerBuilder:

 Håll dig lugn. Hjälp dig själv genom att lämna ditt hem i god när du ska till intervjun, undvik koffein och ta djupa andetag.

 Öva, öva, öva. Läs på ordentligt om företaget, repetera svar på vanligt förekommande frågor under en anställningsintervju och förbered dig med exempel på dina tidigare framgångar.

 Se dig själv. Öva intervjusvar framför en spegel eller videofilma dig själv för att se hur du presenterar dig och få en inblick i intervjuarens första intryck av dig. Justera kroppsspråket vid behov.

 Undersökningsmetod

En webbundersökning bland 547 företagsledare i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien genomfördes i ett antal organisationer mellan 3 juni och 8 juni 2011. I gruppen företagsledare ingick C-nivå chefer, direktörer och chefer med rekryteringsansvar. Undersökningen utfördes online med Shape the Future, en marknadsundersökningsbyrå med säte i närheten av London som specialiserat sig på snabba online undersökningar.  

Den totala urvalsstorleken i Sverige var 110, vilket ger en felmarginal på 9,3 procent vid 95 procent tillförlitlighet. Undersökningen genomfördes helt i enlighet med uppförandekoden av Storbritanniens Market Research Society.