Antalet jobb inom e-handel spås öka med 14 procent de kommande fem åren. Men även om shopping idag i allt större utsträckning sker på nätet, är det tusentals människor bakom kulisserna som ser till att beställningarna utförs korrekt. Läs nedan vilka yrken som kommer att dra nytta av e-handeln i framtiden.

E-handel har revolutionerat vårt sätt att shoppa. I takt med att populariteten vad gäller online-shopping ökar, ökar också behovet av arbetskraft inom en mängd olika områden inom e-handel. Oavsett om det gäller traditionell detaljhandel eller digital e-handel så introducerar vi dig nedan för tolv yrken som växer i en rasande fart och har goda framtidsutsikter:

1. Kundtjänstmedarbetare

Har nära kontakt med kunder för att hantera klagomål och beställningar och för att informera om företagets produkter och tjänster. *

Tillväxt från 2019 till 2024: 11 procent **

2. Speditörer eller arbetskraft inom frakt- och logistik

Spårar och loggar utgående och inkommande försändelser. De skannar streckkoder med hjälp av handdatorer eller RFID-skannrar (Radio Frequency Identification) för att uppdatera statistiken över antal varor på lagret. De kontrollerar också om transporter bokats korrekt i deras affärssystem.

Tillväxt från 2019 till 2024: 14 procent

3. Lagerarbetare och orderhanterare

Fyller på butikshyllorna med produkter från lagret. De registrerar in- och utgående varor och undersöker eventuella skador på varorna. Även här arbetar man med bärbara RFID-skannrar för att alltid kunna behålla en uppdaterad översikt över varorna.

Tillväxt från 2019 till 2024: 15 procent

4. Säljare inom detaljhandel

Säljer varor i butiker, såsom böcker, bilar, kläder, kosmetika, elektronik, möbler, trävaror, växter och skor. De råder kunden inför köp och hjälper denne att hitta rätt produkt. De är också ansvariga för att ta betalt av kunderna.

Tillväxt från 2019 till 2024: 11 procent

5. Packare

Arbetar med att packa ned ett stort antal produkter, varor samt olika material för hand. De märker lådorna, kontrollerar eventuella defekter på varorna och registrerar de nedpackade varorna.

Tillväxt från 2019 till 2024: 16 procent

6. Orderplockare

Är personer som jobbar med frakt-, lager- och transportarbete och flyttar varor till eller från lager- och produktionsanläggningar, lastkajer, bilar, fartyg och containrar. Även om deras arbetsuppgifter varierar är det vanligt förekommande att de befinner sig på lagret och arbetar med att leverera korrekt gods till lastrummen eller lasta och lossa lastbilar.

Tillväxt från 2019 till 2024: 16 procent

7. Analytiker inom marknadsföring och marknadsunderskningar – BI

Gör bedömningar av marknadsvillkor för olika produkter eller tjänster. De hjälper företag att förstå vilka produkter som efterfrågas, vem som köper dem och till vilket pris.

Tillväxt från 2019 till 2024: 20 procent

8. Kundhandläggare

Hanterar kundorder och betalningar. De hanterar även information om kunderna i olika orderinmatningssystem, vilket kan handla om adresser och betalningsmetoder. Dessutom svarar de på frågor från kunder om priser och frakt.

Tillväxt från 2019 till 2024: 13 procent

9. VD och verksamhetschef

Ansvarar för de övergripande processer som inte kan kopplas till ett specifikt verksamhetsområde. I dessa arbetsuppgifter ingår till exempel utformning av riktlinjer, ledning av den dagliga verksamheten och resursplanering såsom material och personal. Det ingår även att sköta bemanning av personal, tilldela arbetsuppgifter och se till att projekten slutförs enligt deadline.

Tillväxt från 2019 till 2024: 15 procent

10. Mjukvaruutvecklare

Skapar olika program till datorer, såsom ordbehandlare och spel. Vissa mjukvaruutvecklare programmerar även komplexa databaser till företag. De skapar också program som används på internet och på företags intranät.

Tillväxt från 2019 till 2024: 22 procent

11. Webbutvecklare

Designar och bygger hemsidor. De ansvarar för utformningen av webbsidan och tekniken bakom. Här är bland annat webbplatsens prestanda och kapacitet viktigt, eftersom det avgör hemsidans hastighetskapacitet och hur mycket trafik den kan hantera.

Tillväxt från 2019 till 2024: 16 procent

12. Chaufförer

Transporterar varor från distributionscentraler till privatpersoner och företag enligt ett fast schema. Vissa chaufförer stannar bara till vid distributionscentralen på morgonen och levererar sedan varor under hela dagen.

Tillväxt från 2019 till 2024: 16 procent

  • Yrkesprofiler från BLS Occupational Outlook Handbook.

** Statistiken från Emsi visar endast tillväxten hos yrken inom sektorerna e-handel och postorder.