Med anledning av Alla Hjärtans Dag har CareerBuilder.se gjort en undersökning om kärlek på jobbet. Den visar att var femte person som haft en kärleksrelation på arbetsplatsen till slut gifte sig med sin kollega.

-Tjugoåtta procent kände sig tvungna att hålla sin relation hemlig för sina kollegor-

 STOCKHOLM, 10 Februari, 2012 – Det är kärlek i luften och det känns på hela kontoret. Fyrtiotre procent av de som deltog i undersökningen uppgav att de har dejtat en medarbetare minst en gång under sin karriär, 20 procent uppgav att de gått ut med en medarbetare minst två gånger. Tjugoen procent svarade att kärleken på jobbet ledde dem till altaret. Detta är enligt en undersökning som CareerBuilder.se gjort om kärlek på jobbet. I undersökningen, som utfördes av Consumer Analysis Limited under januari 2012, deltog 100 anställda över hela Sverige.

Hur många har gått ut med chefen?

I undersökningen framkom att majoriteten av relationer som utvecklats mellan medarbetare har varit i jämförbara jobbnivåer. 16 procent av de anställda som har dejtat en medarbetare svarade att de har träffat någon med högre position inom företaget och 6 procent uppgav att de har gått ut med sin chef.

Var börjar romanser på jobbet?

Den situation som oftast nämndes gällande hur anställda blivit kära på jobbet var sociala sammanhang utanför arbetsplatsen. Andra svar som framkom var att man helt enkelt jobbade ihop (42 procent), på firmafest (23 procent), att de sprungit in i varandra utanför arbetet (14 procent) följt av att de jobbade sena kvällar tillsammans och att de gått ut på krogen efter jobbet. Dessa var de vanligaste katalysatorerna för hur kärlek uppstått medarbetare emellan.

Är det bättre att hålla relationer på jobbet hemliga?

Undersökningen visar vidare att anställda som haft relationer på jobbet inte har varit öppna med sin situation på arbetsplatsen. Tjugoåtta procent uppgav att de kände sig tvungna att hålla relationen hemlig.

“Oavsett om du dejtar någon med en högre position eller en kollega på samma nivå är romanser på jobbet alltid knepiga”, säger Rosemary Haefner, HR-direktör på CareerBuilder. “Först och främst är det viktigt att vara medveten om ditt företags policy. Kom ihåg att vara professionell och dra en tydlig linje mellan privatliv och arbetsplats.”

 Undersökningsmetod

I undersökningen deltog 100 personer från Sverige i åldrarna 18-70.

 I långa intervjuer på internet fick de frågor om sin nuvarande arbetssituation och sina erfarenheter på arbetsplatsen. Personerna intervjuades med hjälp av de senaste teknikerna och en kvalitativ panel valdes ut för att få så tillförlitliga resultat som möjligt.

Slumpmässiga urvalsmetoder användes och kontroller genomfördes för att säkerställa att svaren representerade Sveriges befolkning på bästa sätt.

Tidskontroller gjordes för att eliminera respondenter som inte ansågs spendera rimlig tid på att överväga sina svar. Inkonsekventa och ogiltiga svar togs bort och de ansvariga för dessa togs även bort helt från undersökningspanelen. Undersökningen genomfördes under januari 2012.