1. Förstå uppdraget. Gör dig förtrogen med din chefs mål och värderingar. Gör din chefs prioriteringar till dina prioriteringar.

2. Förstå hur du kommer att bedömas. Skaffa dig kunskap om exakt vilka färdigheter, beteenden och meriter som du kommer att bedömas efter och belönas för. Fokusera stenhårt på dem.

3. Var pålitlig. Gör det du säger att du ska göra. Ännu bättre, lova för lite och leverera för mycket.

4. Utstråla positiv energi. Var inte en person som klagar på eller kritiserar chefen eller företagsledningen. Var den som motiverar: den person som alla vill vara med.

5. Få chefen att verka bra. Slutför ditt arbete i tid och med en hög grad av professionalitet. Ge chefen idéer som kommer att hjälpa honom och avdelningen och erbjud dig att ta ansvar för att verkställa dem.

6. Stå för vad du gör. Ta ansvar för dina misstag genom att fokusera på vad du lärt dig snarare än på vad du gjort fel. Till exempel: ”Jag tror att projektet skulle gått bättre om vi fått med oss gruppen i ett tidigt skede”, eller ”Nästa gång skulle jag tala mer med slutanvändarna direkt…”

7. Var organiserad. Planera nästa dag innan du går från arbetet. Rangordna dina uppgifter efter brådska och betydelse och var noga med att göra minst de två punkterna som står högst upp på din lista.

8. Var punktlig. Att komma i tid till arbetet och till möten (till och med för tidigt) visar att du är entusiastisk, pålitlig och har förmåga att planera ditt liv effektivt.

9. Var resursstark. Spring inte till chefen med alla frågor du har eller bakslag du stöter på. Tänk igenom saker och ting först. Om du måste rapportera ett problem till chefen, utveckla positiva lösningar som du lägger fram.

10. Vidga din horisont. Dra fördel av utbildning som företaget sponsrar och ställ frivilligt upp på projekt inom områden som ligger utanför ditt erfarenhetsområde.

11. Håll dig informerad. Håll dig uppdaterad om det som sker i branschen genom att läsa branschtidningar och gå på evenemang som har med arbetet och branschen att göra.

12. Följ trenderna. Håll dig ajour med tekniska, juridiska och kunskapsmässiga framsteg inom ditt område. Uppgradera dina färdigheter och lär dig nya.

13. Var artig. Visa respekt och lojalitet gentemot din chef och tala väl om henne/honom inför andra. (Tala åtminstone inte illa om henne/honom inför någon.)

14. Var flexibel. Förändringar är oundvikliga. Företag behöver människor som kan anpassa sig och vara följsamma.

15. Var rädd om din hälsa. När du är utarbetad, sjunker produktiviteten och ambitionen – liksom din image.

16. Lämna ditt privatliv hemma. Att använda kollegor som terapeuter skadar inte bara produktiviteten, det skadar din trovärdighet och kan skada dina arbetsrelationer (även om människor visar medkänsla).

17. Gör mer än vad plikten kräver. Anta fler utmaningar, lägg ner några extra timmar och säg aldrig ”Det står inte i min arbetsbeskrivning”.

18. Var en lagspelare. Visa din chef och dina kollegor att du har deras bästa för ögonen genom att vara empatisk och erbjuda dem hjälp när de behöver det.

19. Ta en paus då och då. Ett klart huvud och ett liv i balans kan ge dig energi och perspektiv.

20. Handla och framstå som en person som kan stiga i graderna. Låt ingen tro att du bara arbetar för att du måste.