Vad vill vi få ut av livet och jobbet? Vad gör oss lyckliga och får oss att prestera på topp? I århundraden har filosofer och vetenskapsmän begrundat de här frågorna. Till slut verkar det som om en av dem har hittat svaret.

Dr Steven Reiss är professor i psykologi och psykiatri vid Ohio State University och författare till Vem är du? De 16 basbehoven som styr våra handlingar och bestämmer vår personlighet. Han har kunnat konstatera att lycka och livstillfredsställelse inte har att göra med vad vi finner behagligt eller obehagligt, utan med en känsla av att våra liv är meningsfulla och uppfyller ett större syfte. Reiss kallar det här för behovsgrundad lycka och säger att vi upplever den när vi uppfyller våra innersta behov.

I studier på över 6 000 personer från alla olika samhällsskikt har Steven Reiss identifierat 16 basbehov som är drivkraften bakom allt meningsfullt beteende. Utifrån den här forskningen har han tagit fram testet Reiss Profiles, som går ut på att mäta hur mycket en person värdesätter vart och ett av de här behoven och avslöja dennes livsmål, psykologiska behov och personlighetsdrag.

Reiss Profiles består egentligen av över 100 frågor, men Steven Reiss har låtit oss använda den här förenklade versionen för att hjälpa dig att ta reda på vad du vill få ut av livet och jobbet:

Läs följande påståenden om varje basbehov. Om de stämmer mycket väl in på dig sätter du ett “+”, om de stämmer någorlunda in på dig sätter du en “0”, och om de inte stämmer särskilt väl in på dig sätter du ett “-“.

1. Nyfikenhet. Jag törstar efter kunskap.

2. Acceptans. Jag har svårt för att ta kritik.

3. Ordning. Det är jobbigt när saker inte är på sin plats.

4. Fysisk aktivitet. Att vara i god fysisk form är mycket viktigt för mig.

5. Heder. Jag är en principfast och lojal person.

6. Makt. Jag söker mig ofta till ledarroller.

7. Oberoende. Självtillit är viktigt för att jag ska vara lycklig.

8. Social kontakt. Jag är känd som en person som gillar att ha kul.

9. Familj. Mina barn kommer först.

10. Status. Jag blir imponerad av folk som har många dyra ägodelar.

11. Idealism. Jämfört med de flesta är jag mycket engagerad i samhällsfrågor.

12. Revansch. Det är mycket viktigt för mig att ge igen på någon som förolämpar eller kränker mig.

13. Romantik. Jämfört med de flesta lägger jag ner mer tid på att sträva efter och ha sex.

14. Mat. Jag älskar att äta och tänker ofta på mat.

15. Sparande. Jag avskyr att slänga saker.

16. Lugn och ro. Jag blir ängslig om mitt hjärta slår för fort.

Titta nu på dina “plus”-svar. Du bör ha fem eller sex stycken, och det är de sakerna som du prioriterar.

När du känner till dina innersta behov är ett av de bästa sätten om du vill bli lyckligare, enligt Reiss, att hitta ett arbete som uppfyller dem. “Om du till exempel vill undvika en maktposition eller inte gillar att styra, skulle du inte bli lycklig som chef över en stor personal.”

Om du har ett stort behov av att bli accepterad bör du inte välja ett jobb där du utsätts för mycket bedömning och kritik. Om du värdesätter ordning bör du leta efter ett yrke som innehåller minimalt med tvetydigheter, och om du är nyfiken bör du försöka hitta ett jobb där du får tänka.

Steven Reiss berättar att det är ett behov av status och konkurrens som driver många fondmäklare. Han uppmanar dig att, när du bedömer ett jobb, ta reda på vilka sorters arbetsuppgifter du kommer att ha under dagen, veckan och året. Jämför dem med dina främsta behov, så att du blir säker på att det du kommer att göra varje dag gör dig lycklig.

Men han säger samtidigt att allt inte hänger på själva jobbet. Det bästa är om ditt behovssystem matchar branschens, företagets och även din chefs. Exempel: Julie, som angav sina främsta behov som heder, social kontakt, mat, idealism och nyfikenhet, älskade sitt arbete som säljare på ett stort livsmedelsföretag tills hon fick en ny chef som regelbundet tog genvägar och uppmanade henne att ljuga för kunder och överordnade.

Steven Reiss säger sammanfattningsvis att för att få en lyckad karriär och uppskatta livet måste du ha ett arbete och en arbetsmiljö som stämmer överens med dina innersta behov. “Om du ständigt gör sådant som uppfyller dina behov, finns det ingen gräns för hur lyckligt och meningsfullt liv du kan få.”

Kate Lorenz är artikelredaktör och rådgivare för careerbuilder.com. Hon forskar och skriver om jobbsökningsstrategier, karriärhantering, anställningstrender och arbetsplatsrelaterade frågor. Även andra skribenter har bidragit till den här artikeln.

Källa: Kate Lorenz, redaktör CareerBuilder