FÖLJANDE UPPGIFTER BÖR FINNAS MED I ETT VÄLSKRIVET CV:

PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER
Namn, ålder, adress, telefon och e-postadress.

ARBETSLIVSERFARENHET
Ange de anställningar du har haft. Ta endast med relevanta jobb och skriv dem i kronologisk ordning med den senaste anställningen först. För varje jobb anger du företag, befattning och under vilken tid anställningen varade.

Du kan även kort beskriva dina arbetsuppgifter och vilka erfarenheter du fick. Om det är ett litet eller mindre känt företag är det bra om du kortfattat beskriver företagets verksamhet.

Det finns ingen regel som säger att arbetslivserfarenheten ska stå före utbildningar. Om du är ung och inte har så stor yrkeserfarenhet och känner att din utbildning är din största merit, kan du lista utbildningar före arbetslivserfarenhet.

UTBILDNING
Uppge skolans och utbildningens namn, examen och under vilken tid du studerade. Börja med den senaste och ta även med andra relevanta kurser, som exempelvis språk- och ledarskapskurser.

SPRÅK OCH DATAKUNSKAPER
Ange de språk du kan och på vilken nivå du behärskar dem. Du kan förslagsvis välja mellan baskunskaper, bra och flytande. Skriv även vilka dataprogram du behärskar, exempelvis Office-paketet, Windows, html-programmering, eller Java-programmering.

ÖVRIGT
Skriv allt övrigt som du tror en arbetsgivare kan tycka är relevant. Exempel kan vara engagemang i en student- eller idrottsförening, medverkan i styrelsen i bostadsrättsförening, att du gjort lumpen eller att du vistats en längre tid utomlands. Här kan du även nämna dina fritidsintressen.

REFERENSER
För att referenserna ska bli optimala ska dina referenspersoner förberedas individuellt inför respektive referenstagning. Referenserna ska kontaktas personligen och ges information om vad det gäller för jobb, vem som kommer att ringa samt – och här gäller det att tänka till – du ska påminna dem om vilka av dina arbetsuppgifter, insatser och resultat som gör dig lämplig för jobbet.

Du kan inte påverka deras omdöme om dig men du kan hjälpa dem att göra referensen mer matnyttig. Glöm inte att tacka och ge återkoppling till referenserna – antingen du fått jobbet eller ej. I det senare faller ska du ju dessutom troligen använda dem igen inom kort.

Av detta följer att du inte ska skriva dina referenser i CV eller ansökan utan lämna dem när man ber om dem, vanligen sent i processen.
Ge en tydlig uppställning med namn, kontaktuppgifter samt vilken arbetsrelation ni haft; chef, kollega, underställd etc. Beroende på vilket arbete du söker kan det även vara intressant med en extern referens, t.ex. en kund eller leverantör.

Lycka till med CV-skrivandet!

Tips: 
När du är nöjd med ditt nya CV, passa på att ladda upp CV:t på CareerBuilder.se för att öka dina chanser att bli hittad av arbetsgivare som själva är ute och söker efter kandidater till lediga jobb.
Behöver du mer hjälp med ditt CV så har vi även CV-mallar längst ned i artikeln här >>

Källa: Jobbguiden