Jobbsökande caseintervju
Ett case syftar till att illustrera en arbetssituation och används ofta av konsultföretag för att testa den arbetssökandes problemlösningsförmåga samt förmåga att strukturera och kommunicera lösningar på affärsproblem. Caseintervjuer används i allt större grad av företag eftersom det ger arbetsgivaren en god inblick i hur du agerar i en arbetssituation.

En caseintervju innebär att en rekryteringsansvarig eller konsult på företaget ger dig ett affärsproblem som ofta baseras på en verklig situation eller konsultuppdrag. Detta görs dels för att visa den sökande exempel på vad en framtida medarbetare kan komma att möta i arbetsrollen, men även för att utvärdera personen baserat på så pass realistiska och relevanta situationer som möjligt.

Det finns oerhört många olika case vilket innebär att det inte går att lära in exakta lösningar för specifika situationer. Förberedelserna handlar istället mer om att lära sig vad som förväntas av dig när du ska lösa ett case. Eftersom dessa ofta baseras på väldigt specifika situationer och industrier förväntas det därför inte att sökande har specifik och detaljerad kunskap om ämnesområdet. Det som istället är intressant är hur du som blir intervjuad hanterar en ny frågeställning.

Att tänka på när du löser case

Ofta skapar konsulterna sina egna case. Dessa bygger ofta på verkliga företagsproblem eller konsultuppdrag som företaget själva arbetat med. Det innebär att konsulten först berättar utförligt om själva ämnesområdet. Därefter ägnas ofta ca 20–25 min till att den sökande ska lösa caseproblemet. När rekryteraren eller konsulten presenterar frågeställningen är det viktigt att du antecknar och ställer frågor. Arbeta metodiskt och var nyfiken.

Det är viktigt att samla fakta och ha så mycket relevant information som möjligt kring problemet för att kunna göra beräkningar eller antaganden. I och med att du förväntas lösa caset under tidspress, är det viktigt att du snabbt kan prioritera dina beräkningar eller slutsatser. Tänk dessutom på att testa om ditt resonemang håller och
om resultatet av dina beräkningar eller slutsatser är rimliga.