Se även: Del 1

Jobbsökande caseintervju
De vanligaste missarna  kandidater gör när de löser ett case:

 • MISSAR ATT TA IN HELA FRÅGESTÄLLNINGEN. De flesta case som presenteras är relativt komplexa och kräver ofta flera analyssteg för att en rimlig lösning ska kunna levereras. Däremot är oftast problemet och frågeställningen ganska väl definierad. Lyssna därför noggrant och ställ frågor när caset presenteras så att du verkligen förstår vilka frågor som ska besvaras. När du löser caset är det även viktigt att vara lyhörd för eventuell vägledning som kan guida dig på rätt spår.
 • STRUKTURERAR INTE PROBLEMLÖSNINGEN. En viktig egenskap som exempelvis konsult är att kunna strukturera komplexa problem. Var därför noga med att strukturera din lösning och arbeta metodiskt igenom de olika analyssteg du identifierar. Identifiera även vad som är viktigt för att besvara frågeställningen och vad som är mindre relevant.
 • VISAR INTE HUR PROBLEMET LÖSES. Låt intervjuaren få ta del av hur du resonerar dig fram till lösningen. Berätta om ditt angreppssätt, motivera antaganden och ställ frågor löpande. Det finns sällan en exakt lösning på problemet eftersom mycket bygger på specifika antaganden och begränsad fakta. Som en följd är det inte den exakta lösningen som efterfrågas utan mer sättet som du resonerar dig fram till din slutsats. Därför är det viktigt att du låter konsulten kunna följa dina tankegångar genom hela lösningsprocessen.
 • IKLÄR SIG EN PÅHITTAD ROLL. Många glömmer att arbetsgivaren försöker förstå hur du skulle passa in och trivas hos dem. Därför vill de se ditt naturliga beteende och ge den sökande möjligheten att genom caseintervjuerna få en ordentlig insikt i hur det är att arbeta som konsult. Var därför naturlig och dig själv. Det lyser ofta igenom om den sökande försöker anpassa sitt beteende till en viss situation.

Tänk på:

 • FRÅGESTÄLLNINGEN. Ett vanligt fel är att många är alldeles för rädda för att fråga. Ställ frågor och var nyfiken. Ju mer fakta och underlag du har att tillgå desto enklare blir det att prioritera och hitta vad som är viktigast.
 • STRUKTUR OCH ORDNING. Visa de viktigaste stegen i ditt sätt att lösa problemet. I den totala bedömningen av din insats tar intervjuaren hänsyn till ditt sätt att strukturera problemet, dina antaganden och resonemang samt din presentation av resultaten.
 • ATT DU ÄR UPPFRÄSCHAD I ÖVERSLAGSRÄKNING OCH PRESENTATIONSTEKNIK. Under lösningen av caset krävs det ofta att du genomför vissa beräkningar. Avrunda dina antaganden så att överslagsräkningen blir så enkel som möjligt.
 • ATT TRÄNA PÅ CASE I FÖRVÄG. Gör de övningscase som finns på många av konsultbolagens hemsidor. Då får du en bra inblick i metodiken.
 • ATT PRIORITERA LÖPANDE. Prioritering av information löpande under caset är nödvändigt. Ställ frågor kring de viktiga områdena för att driva din lösning framåt.
 • LOGIK OCH SUNT FÖRNUFT ÄR BETYDANDE. Fundera på om din lösning är rimlig. Använd både fantasi och sunt förnuft för att strukturera och lösa problemet. Undvik begrepp som du inte förstår eller inte kan förklara.
 • KREATIVITET. Utnyttja din kreativitet och var öppen för potentiella lösningar utanför de satta ramarna.