Enligt en undersökning gjord av CareerBuilder.se säger åttiosju procent av arbetsgivarna att de värderar emotionell intelligens högre än IQ

STOCKHOLM, 20 November, 2011 – Med färre personal, högre stressnivåer och osäkerhet kring ekonomin – letar arbetsgivarna fortfarande efter de smartaste personerna för att leda deras organisationer? Enligt en ny undersökning från CareerBuilder.se säger åttiosju procent av arbetsgivarna att de värdesätter emotionell intelligens (EI) högre hos en anställd framför IQ. Nästan åtta av tio (76 procent) av arbetsgivarna uppgav att de inte skulle anställa någon som har ett högt IQ men lågt EI.

Emotionell intelligens (EI) är en allmän bedömning av en persons förmåga att kontrollera sina känslor, att känna, förstå och reagera på andras känslor samt att hantera relationer. Undersökningen som är gjord på fler än 100 svenska företagsledare visar att EI är en viktig egenskap för att landa ett jobb.

 På frågan varför emotionell intelligens är viktigare än hög IQ, svarade arbetsgivarna i följande ordning:

 • Anställda [med hög EI] vet hur man löser konflikter på ett effektivt sätt

 • Anställda vet hur man motiverar andra

 • Anställda vet hur man tilltalar kunder

 • Anställda är empatiska mot sina medarbetare och agerar därefter

 • Anställda är mer benägna att hålla sig lugna under press

 • Anställda föregår med gott exempel

”Den konkurrens som finns på arbetsmarknaden i Sverige idag gör det möjligt för företag att granska kandidatens immateriella egenskaper som i framtiden kan gynna bolaget positivt – till exempel en stark lagspelare eller förmågan att fatta smarta affärsmässiga beslut under press”, säger Jorge Vasquez, försäljningschef på CareerBuilder Nordic.

”Vid ansökan till en ledig tjänst bör de arbetssökande även belysa beteenden som gör dem till den bästa kandidaten i stället för att enbart berätta om sina prestationer.”

 Arbetsgivare bedömer kandidaternas och de anställdas EI genom att observera en mängd beteenden och egenskaper. De oftast förekommande svaren från undersökningen var:

 • De lyssnar lika mycket eller mer än de pratar

• De visar förmåga att vara empatiska mot andra

• De kan hålla sina känslor i schack och har tankeväckande diskussioner om svåra frågor

• De hanterar kritik bra

• De fungerar som en mentor för andra

 Undersökningsmetod

En webbundersökning bland 547 företagsledare i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien genomfördes i ett antal organisationer mellan 3 juni och 8 juni 2011. I gruppen företagsledare ingick C-nivå chefer, direktörer och chefer med rekryteringsansvar. Undersökningen utfördes online med Shape the Future, en marknadsundersökningsbyrå med säte i närheten av London som specialiserat sig på snabba online undersökningar. 

 Den totala urvalsstorleken i Sverige var 110, vilket ger en felmarginal på 9,3 procent vid 95 procent tillförlitlighet. Undersökningen genomfördes helt i enlighet med uppförandekoden av Storbritanniens Market Research Society.