I CareerBuilders senaste undersökning framgår det att den absolut viktigaste faktorn i val av arbetsplats är arbetsuppgifterna följt av det geografiska läget. Något förvånande är att läget är viktigare än lönen i valet av arbetsplats.

– Svenskarna prioriterar sin fritid och väljer bort arbetsplatser långt från hemmet eftersom det innebär långa pendlingstider. Undersökningen visar även att en bra balans mellan arbete och privatliv är en viktig del i valet av arbetsplats, säger Johan Hasslert, marknadschef på CareerBuilder.se

Det framkommer också att det är viktigare att ha en bra chef än att ha bra kollegor. En annan viktig faktor är att företaget är verksamt i en intressant och spännande bransch, däremot är det mindre viktigt att arbeta för ett företag med ett starkt varumärke eller eller ett bra rykte i branschen.

Läs hela artikeln här >>