Det blir allt vanligare att bakgrundskontroller förekommer i rekryteringsprocessen för den som söker jobb idag. Men vad innebär en bakgrundskontroll och vad ska du som kandidat tänka på? Vi reder ut frågor och begrepp genom att fråga Pierre Gudmundson som är säkerhetsexpert på Scandinavian Recruitment Intelligence.

Hej Pierre!

Hur går en bakgrundskontroll till?

– Först och främst så inhämtas ett samtycke. Det innebär att inget arbete påbörjas innan du som kandidat har gett ditt samtycke. När du gett ditt samtycke så påbörjas inhämtning av information från offentliga register och öppna databaser. Detta är allt från rättsliga instanser som hanterar straff- eller civilrättsliga domar eller ekonomiska kontrolluppgifter. De ekonomiska kontrolluppgifterna är desamma som inhämtas om du som privatperson ska köpa något på kredit. Det är också vanligt att tidigare arbetsgivare eller utbildningsnivå verifieras i samband med en bakgrundskontroll.

– Innan alla uppgifter sammanställs i ett dokument så påbörjas analysarbetet. Det kan vara att tolka domstolsutlåtanden eller att förstå vad som är viktigt för en specifik roll för att beröra det som är relevant för rollen i själva rapporten. När rapporten är sammanställd sker ett andra samtycke. Du som kandidat har då möjlighet att läsa rapporten samt ge ditt samtycke innan den skickas till beställaren. Detta steget underlättar den fortsatta dialogen med rekryteraren, då ni har tillgång till samma information.

Vad är den vanligaste förekomsten?

– Det absolut vanligaste är att utbildningsnivån inte stämmer. Att kandidaten överdrivit antalet poäng som hen har fått från ett universitet eller högskola. Detta blir så klart problematiskt då det direkt uppstår ett förtroendegap, om det inte finns en rimlig förklaring till gapet.

Vad har du för tips till kandidaterna? 

– För det första, se till att det CV du skickar in i ansökningsprocessen stämmer överens med verkligheten. Till exempel gällande tidigare arbetslivserfarenhet, titlar och namn på befattningar samt utbildningsnivå. För det andra, ha en transparent dialog med rekryteraren från början, så undviker du att trista och onödiga förtroendegap uppstår.

Tack för intervjustunden Pierre!