Det är viktigt att du går igenom ditt anställningsavtal innan du skriver under det. Detta ger dig bättre förutsättningar för att få bra anställningsvillkor. Du undviker också de där fallgroparna som man upptäcker först efter ett tag. Det är viktigt att läsa det finstilta, och förstå det. Här följer en checklista som tar upp och täcker in vad som bör och kan finnas med i ett anställningsavtal.

Parter
Vem är arbetsgivare och vem är arbetstagare? Ange fullständiga namn, organisations- och personnummer.

Befattning

Vilken är din befattning? Vad heter den? Är den en linjebefattning? Är den förenad med personalansvar? Vilka är dina arbetsuppgifter? Vilket är ditt ansvarsområde?

Tillträdesdag
När börjar du din anställning?

Anställningsform
Är din anställning på prov, tidsbegränsad eller tillsvidare (fast anställning)? Anställningsavtalet gäller tillsvidare om inget annat har avtalats mellan er.

Placering
Var ska du arbeta (placeringsort)?

Lön
Vilken är din fasta kontanta månadslön? Har du rörlig lön? När sker lönerevisionen? Lönen utbetalas oftast månatligen i efterskott

Övertidsersättning
Normalt har du rätt till övertidsersättning. Ibland görs en överenskommelse där du avstår från övertidsersättningen mot högre lön och/eller extra semesterdagar utöver lagstadgad semester.

Semester
Semester utgår med minst 25 semesterdagar per semesterår. För den som avstår övertidsersättningen gäller, som angetts ovan, högre lön och/eller fem eller tre semesterdagar utöver lagstadgad semester.

Övriga förmåner
Har du tjänstebil? Har du subventionerad lunch, dagstidning, telefon etc? Vilka villkor gäller i så fall för dessa förmåner?

Tjänsteresor
Vika resekostnader ersätts av arbetsgivaren? Vilka traktamenten med beloppsnivåer gäller för dina resor inom och utom Sverige? Vilka bilersättningar gäller för dina tjänsteresor inom Sverige?

Konkurrensklausul
Om din arbetsgivare vill ha konkurrensklausul i ditt anställningsavtal kan du kontakta ett fackförbund för rådgivning.

Kollektivavtal
Kontrollera om arbetsplatsen har ett kollektivavtal. Ett kollektivavtal reglerar anställningsvillkoren på arbetsplatsen och för dig som anställd t.ex. lön, arbetstider och försäkringar. Dessa avtal träffas mellan fackförbunden och arbetsgivarförbunden eller företagen. Anställda hos landsting, kommun och stat omfattas av kollektivavtal. Inom den privata sektorn har de flesta arbetsgivare kollektivavtal men det finns också arbetsgivare, ofta mindre företag, som inte har det.

Om kollektivavtal inte finns bör ditt anställningsavtal reglera allt som annars regleras av kollektivavtal. Gör en hänvisning i anställningsavtalet till gällande kollektivavtal för branschen.

Källa: Jobbguiden