Hög lön är alltid trevligt, men det kan finnas andra faktorer som förgyller ditt arbete. Därför finns det en hel del att fundera över när du går in i en lönediskussion. Ibland finns det generellt satta lönenivåer som t.ex. när man arbetar som uthyrd konsult eller jobbar extra på sommaren. I dessa fall kan det vara svårare att påverka lönen. Ofta tillämpar dock företag individuell lönesättning. I dessa fall är det extra viktigt att slipa på alla argument och känna till alla regler som kan ge dig en bra lön för mödan. Hur löneförhandlingen går till beror mycket på din tidigare yrkeserfarenhet. Om du är nyutexaminerad och dessutom saknar erfarenhet från heltidsarbete, är det ännu viktigare att bevisa ditt värde för arbetsgivaren och poängtera dina erfarenheter utöver arbeten.

Ingångslön
Det är inte alls säkert att en lönediskussion kommer på tal på anställningsintervjun. Ta inte upp lönefrågan själv. För dig är det bättre ju senare i en rekryteringsprocess ni pratar om lönen. Då vet du att arbetsgivaren är intresserade av just dig och du har ett bättre förhandlingsläge. Du vet också mer om arbetsuppgifterna och kan förbereda ett anspråk. Ta reda på information innan du anger ett löneanspråk måste du ta reda på en del information. Vilken typ av arbetsuppgifter och hur mycket ansvar innebär tjänsten? Ju mer kvalificerade arbetsuppgifter och stort ansvar desto högre lön kan du begära. Har du rätt till kontant övertidsersättning? Om du inte har det bör du lägga till 10 % och begära en extra semestervecka.

Vad är en marknadsmässig lön för tjänsten i branschen och regionen? Ta del av lönestatistik hos ett fackförbund. Om du ska på en intervju kan du kontakta den fackliga representanten på arbetsplatsen och fråga om löneläget för nyexaminerade just där.

Faktorer som påverkar lönen:

Arbetsuppgifternas art och svårighetsgrad
Graden av ansvar på tjänsten du söker påverkar lönen. Om du t ex har resultat- eller personalansvar kan du begära en högre ingångslön. Olika former av arbetsledande ansvar ger oftast högre lön. Kort sagt – ju mer ansvar desto högre lön. Även arbetsuppgifternas art, det vill säga hur kvalificerad tjänsten är, påverkar lönen.

Erfarenheter utöver studierna
Den tyngsta meriten för de flesta som söker jobb efter avslutade studier är just utbildningen. Om du har jobbat tidigare, jobbat extra under studietiden eller har andra erfarenheter som är meriterande för tjänsten du söker kan det påverka din ingångslön. Ju mer dina erfarenheter matchar kunskaperna som krävs för tjänsten desto högre kan ditt löneanspråk bli.

Hög- och låglönebranscher/myndigheter
Ingångslönen varierar mellan privat, statlig och kommunal sektor. Men även inom de olika arbetsmarknadssektorerna finns det skillnader. Inom privat sektor finns några branscher som ligger över snittet på vissa tjänster. Likaså finns det branscher som inte betalar lika mycket. Vilka branscher som betalar mer respektive mindre varierar beroende på utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Inom den offentliga sektorn kan lönenivåerna skilja sig mycket mellan olika myndigheter, kommuner och landsting. Vissa arbetsgivare betalar löner under genomsnittet medan andra offentliga arbetsplatser kan ha samma lönenivåer som privat sektor.

Regionala skillnader
Löneläget är högre i storstadsregionerna med Stockholm i täten. Det kan skilja flera tusenlappar mellan ett jobb i Stockholm och ett i på en mindre ort.

Lycka till med löneförhandlingen! 


Källa:
Jobbguiden