Får du svettiga handflator och utslag över hela kroppen av blotta tanken på att gå på en jobbintervju? Sluta klia, du är inte ensam. 

De allra flesta jobbsökare medger att de har känt allt ifrån mild oro till ren och skär panik innan en jobbintervju. Den goda nyheten är att inga fall av jobbsökare som dött av nervositet någonsin har rapporterats. Så ta det lugnt och följ de här enkla tipsen för att hålla din oro i schack före och under intervjun.

Först och främst är det viktigt att ta god tid på sig att förbereda sig inför intervjun.Att vara väl förberedd kommer att höja ditt självförtroende och minska oron. Experter rekommenderar att man ägnar minst tre timmar åt att förbereda sig inför varje intervju.

Du bör skriva utkast på svar till de vanligaste intervjufrågorna och öva på att besvara dem högt för dig själv. Du bör också läsa på om företaget som ska genomföra intervjun och förbereda några egna frågor. På så sätt låter du intervjuaren veta att du verkligen är intresserad av företaget och av anställningen.

Som ett slutligt steg i dina förberedelser bör du se till att du vet var företaget ligger. Vissa jobbsökare åker till företaget någon dag i förväg för att försäkra sig om att den vägbeskrivning de fått verkligen stämmer och för att uppskatta ungefär hur lång tid de behöver för att ta sig till intervjun i tid.

Att gå på en jobbintervju är ofta som att äventyra sig ut i det okända. Även om varje intervjuare är unik och frågorna varierar från bransch till bransch, finns det vissa frågor som kommer tillbaka i de flesta arbetsintervjuer. Ett bra sätt att påbörja dina förberedelser är att läsa igenom följande frågor och skriva ned dina egna svar. Och när det väl är gjort – kom ihåg, övning ger färdighet! Ingenting imponerar en framtida arbetsgivare lika mycket som en sökande som är beredd på allt, oavsett vilka frågor som ställs.

Varför ska vi anställa dig?
Här har du chansen att verkligen marknadsföra dig själv.Det gäller att kortfattat lägga fram dina starka sidor, kvalifikationer och vad du har att erbjuda. Ge dock inte för allmänna svar på frågorna. Nästan alla säger att de är motiverade och arbetar hårt. Skilj dig från mängden genom att berätta om egenskaper som är unika för just dig.

Varför vill du jobba för oss?
Det här är ett av de verktyg som intervjuare använder för att se om du har läst på. Gå aldrig på en intervju utan att först ha läst på om företaget, dess ledning och den bransch det tillhör. Om du har läst på ger den här frågan dig en chans att visa initiativförmåga och att lyfta fram hur dina erfarenheter och kvalifikationer matchar företagets behov.

Vilka är dina största svagheter?
Hemligheten bakom hur du besvarar den här frågan är att ärligt berätta om en av sina svagheter men samtidigt visa hur du har kunnat vända denna till en styrka. Om du till exempel tidigare har haft problem med att organisera ditt arbete kan du beskriva vilka åtgärder du vidtagit för att effektivisera dina jobbrutiner. Då visar du att du har förmågan att erkänna att det finns sidor hos dig själv som du behöver jobba på och att du kan ta initiativ för att bli bättre.

Varför lämnade du din senaste anställning?
Även om din senaste anställning slutade illa bör du vara mycket försiktig med att säga någonting som låter negativt. Försök vara så diplomatisk som möjligt. Om du trots allt lyfter fram någonting negativt med ditt senaste jobb bör du nämna någonting positivt också för att väga upp. En aldrig sinande ström av klander mot din tidigare arbetsgivare säger ingenting gott om din attityd.

Beskriv en problematisk situation och hur du löste den.
Ibland kan det vara svårt att hitta ett svar på en sådan fråga, framför allt om du just avslutat dina studier och inte har någon yrkeserfarenhet. Intervjuarna vill veta om du kan tänka kritiskt och utarbeta lösningar oavsett vad det var för slags problem du ställdes inför. Även om ditt problem var att du hade svårt att hinna med studierna kan du beskriva de steg du vidtog för att göra prioriteringar när du planerade din tid. Då visar du att du kan ta ansvar och kan tänka igenom en situation på egen hand.

Vilka prestationer är du mest nöjd med?
Hemligheten bakom att besvara den här frågan är att ge specifika exempel och välja ut de prestationer som är mest relevanta för jobbet. Om din största prestation i livet var när du var med och vann en fotbollsturnering bör du hellre välja ett exempel som är mer relevant och relaterat till yrkeslivet. Fundera över vilka talanger just den här arbetsgivaren söker efter och använd ett exempel som beskriver hur du kan uppfylla det önskemålet.

Vad förväntar du dig för lön?
Det här är en av de allra svåraste frågorna, särskild för den som inte har så stor arbetslivserfarenhet.Det första du ska göra innan du går på intervjun är att undersöka var lönenivån ligger inom ditt yrke och därifrån skapa dig en uppfattning om vad du borde tjäna. Gå inte in på någon detaljerad lönediskussion innan du har blivit erbjuden jobbet. Låt intervjuaren veta att du är öppen för en diskussion om lönen när det blir aktuellt. Om du blir pressad att ge ett mer specifikt svar bör du alltid nämna en skala istället för en viss siffra.

Berätta lite grann om dig själv.
Den här frågan kanske verkar hur enkel som helst men är i själva verket svår, eftersom den rymmer så mycket. Det viktigaste är att veta att intervjuaren knappast är intresserad av fakta om din hemstad eller vad du brukar göra på helgerna. Han eller hon försöker snarare räkna ut hur du är ur en rent yrkesmässig synvinkel. Välj ut några punkter om dig själv, din arbetslivserfarenhet och dina karriärambitioner och koncentrera dig på dem. Avsluta med att påpeka hur mycket du hoppas bli en del av företaget. Om du har ett helgjutet svar på den här frågan kan det öppna upp för chansen att kunna berätta mer utförligt om dina meriter och kvalifikationer.