En intervju ska vara en tvåvägskommunikation. Rekryteraren intervjuar dig för att avgöra om du är den som passar bäst för jobbet. Samtidigt bör du ställa frågor för att avgöra om du skulle trivas med arbetet eller med företaget.

Men när nerverna börjar spöka är det lätt att glömma din roll. När allt kommer omkring träffas ni efter arbetsgivarens schema på ett obekant kontor. Efter att ha lyssnat på intervjuarens monolog om företaget och uppgiften, får du många frågor om din bakgrund och dina framtidsplaner medan du hela tiden undrar om du svarar “rätt”.

När intervjuaren frågar om du har några frågor, är det lätt att bli så stum och nervös att du bara kan stamma “näpp.”

Men att inte ställa frågor är detsamma som att inte ta chansen att utmärka dig i konkurrensen.

“Detta är den stora möjligheten att sticka ut på ett positivt sätt bland övriga personer som beaktas för platsen”, säger Eddie Payne, divisionschef för professionell tillsättning för rekryteringsföretaget FGP International. “Arbetsgivare säger att de är intresserade av sökande som ställer kvalitativa frågor och för ett intelligent samtal baserat på vad de vet om företaget.”

Före intervjun, färdigställ en lista över frågor som ger prov på dina kunskaper om företaget och ditt intresse för platsen. Några bra ämnen att ta med:

Företaget
Dave Stanford, vice vd för Winter, Wyman Companies, ett företag för tjänster vid oförutsedda händelser och vid personaltillsättning, föreslår att man frågar:

  • Hur ser framtiden ut för ert företag inom de närmaste fem åren?
  • Hur ser framtiden ut för denna bransch?
  • Vad anser ni vara företagets viktigaste tillgångar?
  • Vad kan ni berätta om er nya produkt eller era tillväxtplaner?
  • Hur bedömer ni att er konkurrens är?

Anställningens historia
Att fråga varför platsen är ledig kan ge insikter om företaget och möjligheter till avancemang. Enligt Annie Stevens och Greg Gostanian, chefspartner vid chefs- och karriärutvecklingsföretaget ClearRock, innefattar bra frågor följande:

  • Vad hände med den förra personen som hade detta jobb?
  • Vilka var de starka och svaga sidorna hos den person som senast hade detta jobb?
  • Vilka slags färdigheter har ni INTE på plats och som ni försöker fylla genom att anställa en ny person?

Avdelningen
Att fråga om avdelningens anställda och deras roll i företaget kan hjälpa dig förstå mer om företagets kultur och hierarki. Stanford föreslår att man frågar:

  • Hur är företagets struktur i stort och hur passar er avdelning i strukturen?
  • Vilka är karriärvägarna på denna avdelning?
  • Vilka framgångar har avdelningen haft under de senaste åren?
  • Hur ser ni på er grupp/division/avdelning?

Anställningens ansvarsområden
För att slippa senare missförstånd, lönar det sig att skaffa sig en gedigen kunskap om anställningen. FGP Internationals Eddie Payne rekommenderar att man frågar:

  • Vad anser du är de viktigaste aspekterna av detta jobb?
  • Vilka är de förmågor och egenskaper ni värdesätter mest hos en person som anställs för detta jobb?
  • Vart har framgångsrika anställda som tidigare haft denna ställning avancerat i företaget?
  • Kan ni beskriva en vanlig dag eller vecka på detta jobb? Den typiska kunden eller klienten jag skulle ha att göra med?

Förväntningarna
För att avgöra hur och när du kommer att bedömas, rekommenderar Payne att du frågar:

  • Vilka är anställningens mest omedelbara utmaningar som behöver mötas de första tre månaderna?
  • Vilka är prestationsförväntningarna för denna anställning de första 12 månaderna?
  • Hur kommer jag att bedömas på XYZ-företaget och hur ofta?

Nästa steg
I slutet av intervjun, glöm inte att fråga:

 • Vilka är nästa steg i intervjuprocessen?