Ett arbete inom data/IT lockar många människor. När den första foten är inne på det första arbetet kan många dörrar öppnas efterhand, mycket beroende på kunskaper, målmedvetenhet och även vilket kontaktnät man hunnit bygga upp. Många attraktiva och lockande tjänster drar sökande och intresserade människor till sig likt en magnet. En duktig och erfaren datakonsult kan i omvänd ordning suga de mest givande arbeta till sig.

Oavsett om man är IT-konsult, webbutvecklare, programmerare eller något annat inom sektorn data/IT är det mycket att tänka på om och när det är dags att byta arbete eller inför det första jobbet efter studierna. Kanske är du trött på dina tjänster och uppgifter på det nuvarande arbetet, kanske blev det inte så som du hade hoppats på och som utlovades vid anställningsintervjun? Det kanske var mycket snack och lite verkstad då? Eventuellt vet du att på grannföretaget tjänar en person som gör exakt samma saker som du mer pengar eller där får han eller hon andra fördelar, kanske en extra semestervecka eller liknande. Lönespridningen är bred beroende på just vilket yrke du har och även var du arbetar geografiskt.

Som en magnet drar sig många människor till de attraktiva tjänsterna och den – i många fall – välbetalda lönen kan skilja sig markant beroende om man arbetar inom den privata, kommunala eller statliga sektorn. Likaså beror det på vad för sorts arbete du arbetar med inom data/IT-sektorn. För att jämföra en del av tjänsterna inom data/IT är det ett varierande lönespann dem emellan. När man skall byta arbete kan det vara bra att ha i åtanke att det kan underlätta att få just det tänkta jobbet om man går ner lite i ingångslön. Detta för att därefter låta erfarenheterna och kunskaperna höja lönen efterhand eller vid kommande löneförhandling. Ibland är löneläget bättre för privatanställda, ibland inte. I privat sektor är lönespridningen också större men det kan skilja sig.

Vid en jämförelse bland de tre yrkena programmerare, webbutvecklare och IT-konsult kan det skilja sig. Medellönen för en webbutvecklare år 2012 ligger på 25 676 kronor, drygt 31 000 kronor i månaden för en programmerare medan en IT-konsults lön är 33 408 kronor. Medianlönen på samma yrken är 25 000, 30 000 och 32 000 kronor. Det är också skillnader om ditt blivande arbete är för ett privat, statligt eller kommunalt företag. Jämför noga innan det är dags att byta jobb för det kan löna sig när lönen överförs till ditt bankkonto i slutet av månaden. Är du på jakt efter ditt första arbete eller är det dags att byta företag hittar du många attraktiva arbeten här:

Källa: www.lonestatistik.se

Christer Ryderfelt