CareerBuilder är en av Sveriges och världens största aktörer inom segmentet internetbaserad rekrytering.

CareerBuilder var Sveriges mest välbesökta platsannonseringskanal i snitt per vecka under 2012 enligt KIA Index, som oberoende mäter och jämför trafik för stora internetbaserade kanaler i Sverige.

CareerBuilder har genomfört en enkätundersökning med över 26 700 respondenter som alla ansökt om en ledig tjänst på www.careerbuilder.se under 2012. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken arbetslivssituation kandidaterna befann sig i vid tillfället för ansökan, hur deras utbildningsnivå ser ut samt även ställa frågor kring varför man valde att ansöka om en viss tjänst, men även varför man valde att inte slutföra en ansökan.

Arbetslivssituation
Av 26 700 kandidater uppger en överväldigande majoritet att de idag är yrkesverksamma. 86% av respondenterna är heltidsanställda och 8% uppger att de idag har en deltidsanställning. 5% uppger istället att de är anställda som konsulter. Endast 1% av de tillfrågade uppger att de idag är arbetslösa.

Majoriteten av dessa kandidater har även en gedigen arbetslivserfarenhet där 38% uppger att de har 20 års arbetslivserfarenhet eller mer, 10% har 16-20 års erfarenhet, 10% har 11-15 års erfarenhet, 12% har 6-10 års erfarenhet, 16% har 2-5 års erfarenhet och slutligen så uppger 14% att de är nyutexaminerade eller har 1 års arbetslivserfarenhet.

Utbildningsnivå
När det gäller utbildningsnivå uppger majoriteten av respondenterna att de antingen har avslutade gymnasiestudier (38%) eller avslutad examen från högskola eller universitet (44%). 10% uppger att de läst enstaka kurser på högskola universitet, och endast 8% uppger att de ej avslutat sina gymnasiestudier.


Inom kort kommer CareerBuilder att fortsätta med sin sammanfattning av 2012 och dyka djupare i frågan:
Varför kandidater väljer eller inte väljer att söka till ett specifikt företag

Källa: CareerBuilders data för 2012 från enkätundersökningen Applicant Experience Report

 

CareerBuilder är en av Sveriges och världens största aktörer inom segmentet internetbaserad rekrytering och publicerar varje månad över 9000 lediga tjänster på www.careerbuilder.se. CareerBuilder står även som huvudarrangör för Nordens största karriärevent för young professionals och yrkesverksamma akademiker, Career Days som 2013 anordnas i Göteborg, Stockholm och Malmö.  

För mer information: www.careerbuilder.se | info@careerbuilder.se | 08-522 167 00