Karriärsbloggen

Att tänka på när du fått jobbet – anställningsformer

Hur vet man vad som är vad? När det gäller anställningsformer är det inte helt enkelt att skilja dem åt. När du får en anställning så är den reglerad enligt LAS, lagen om anställningsskydd. I LAS finns alla regler och undantag som gäller vid en anställning beskrivna. Det finns det en stor mängd olika anställningsformer och det gäller att veta vad som gäller. För att göra det lättare för dig finns nedan en kortare presentation av skillnaden dem emellan.

0
Läs mer

Att tänka på när du fått jobbet – anställningsavtal

Det är viktigt att du går igenom ditt anställningsavtal innan du skriver under det. Detta ger dig bättre förutsättningar för att få bra anställningsvillkor. Du undviker också de där fallgroparna som man upptäcker först efter ett tag. Det är viktigt att läsa det finstilta, och förstå det. Här följer en checklista som tar upp och täcker in vad som bör och kan finnas med i ett anställningsavtal.

0
Läs mer

Att tänka på när du löneförhandlar

Hög lön är alltid trevligt, men det kan finnas andra faktorer som förgyller ditt arbete. Därför finns det en hel del att fundera över när du går in i en lönediskussion. Ibland finns det generellt satta lönenivåer som t.ex. när man arbetar som uthyrd konsult eller jobbar extra på sommaren. I dessa fall kan det vara svårare att påverka lönen. Ofta tillämpar dock företag individuell lönesättning. I dessa fall är det extra viktigt att slipa på alla argument och känna…

0
Läs mer

Under intervjun

Nu är det dags att live företräda dina kunskaper. Gör det på ett så avslappnat och proffsigt sätt som möjligt. Detta kan verka svårt, men tänk på att intervjuaren betraktar helheten snarare än detaljer. Syftet med intervjun är att, förutom det material du skickat till företaget, skapa en djupare bild av din profil och lämplighet för den tilltänkta tjänsten. Till att börja med, se till att komma i rätt tid, absolut inte för sent och heller inte allt för tidigt. Din entré är viktig. Därför ska…

0
Läs mer

6 snabba tips inför telefonintervjun!

TÄNK PÅ FÖLJANDE » Ät inte eller drick inte under intervjun, även om du sitter på andra sidan luren så märks det. » Låtsas inte att du förstår en fråga om du inte gör det. Det blir bara genant om du försöker svara på en fråga du inte förstår. » Ljug aldrig! Det genomskådas. Hur kan jag förbereda mig inför samtalet? 1. Anpassa dig efter vem du pratar med, men inte utanför de gränser för vad du kan stå för.…

0
Läs mer

Hur se till att din CV inte blir ett minne blott?

I veckan som gått har det figurerat inslag och inlägg huruvida CV:n går mot sitt öde. Frågan är ju hur du annars ska kunna skaffa dig en första grund för vad en person har med sig för erfarenheter i bagaget. Tanken är CV:n kommer att behöva utvecklas är kanske självklar. Det är ett faktum att jobben och innehållet förändras i en allt snabbare takt och att och människorna behöver hänga med i den takten. Vad du har i din resumé´…

0
Läs mer

Arbetsplatsen läge viktigare än lön

I CareerBuilders senaste undersökning framgår det att den absolut viktigaste faktorn i val av arbetsplats är arbetsuppgifterna följt av det geografiska läget. Något förvånande är att läget är viktigare än lönen i valet av arbetsplats. – Svenskarna prioriterar sin fritid och väljer bort arbetsplatser långt från hemmet eftersom det innebär långa pendlingstider. Undersökningen visar även att en bra balans mellan arbete och privatliv är en viktig del i valet av arbetsplats, säger Johan Hasslert, marknadschef på CareerBuilder.se Det framkommer också…

0
Läs mer

Många googlar sin framtida chef

Åtta av tio gör research om arbetsplatsen innan de ansöker till ett jobb, det visar en undersökning som CareerBuilder.se genomfört. Det vanligaste verktyget för detta är Google tillsammans med en genomgång av hemsidan.  Undersökningen visar även att var fjärde letar information om chefen innan de söker lediga jobb. – Rekryterare vill att du ska vara intresserad och våga ställa frågor om företaget och jobbet. Men istället för att endast använda internet som källa kan det vara en fördel för arbetssökande…

0
Läs mer

Dålig återkoppling till jobbsökande skadar arbetsgivarens anseende

Totalt har 5 628 respondenter deltagit i CareerBuilders senaste undersökning bland jobbsökare. Undersökningen slår fast att det vid jobbansökningar är viktigt med någon form av respons från arbetsgivarna. Två av tio uppger att de, vid utebliven återkoppling, inte skulle rekommendera företaget till andra. 3,3 procent, skulle sluta köpa företagets produkter och tjänster helt och hållet. – Den som söker ett jobb ena dagen kan vara en kund andra dagen. Företag kan vinna mycket på att sätta upp en strategi för…

0
Läs mer

Syns du inte så finns du inte….

Det sägs att det finns företag, som när de får ansökningar, lägger dem i två högar, kastar hälften och sen på måfå drar ett givet antal ansökningar. Jag vet inte om det går till så överallt, och det hoppas jag inte, men jag vet med bestämdhet att det funnits företag som gjort och gör så. Det försvarar det med att de helt enkelt inte orkar gå igenom alla. Det är kanske också därför många anlitar rekryteringsföretag, för att bara behöva…

0
Läs mer