Är du nöjd när du tittar på din lönespecifikation? Om inte, så är du i gott sällskap. En nyligen genomförd studie av CareerBuilder i Tyskland visade att 61 % av de anställda i Tyskland är missnöjda med sin lön. Nedan guidar vi dig i hur du löneförhandlar på rätt sätt.

Du har ett fantastiskt jobb och du är bra på det du gör. Kollegor och chefer uppskattar och respekterar dig. Du har också tydliga mål med din karriär, men ändå känner du dig inte riktigt framgångsrik. Varför inte? Orsaken till din negativa självuppfattning kan ha med din lön att göra. Åtminstone är det vad en stor del av de anställda som deltog i CareerBuilders studie uppgav.

En god ekonomi är den starkaste motivationsfaktorn

Såväl kvinnor som män tjänade, enligt egen utsago, för lite. Kvinnliga anställda är mer missnöjda med sin nuvarande lön än sina manliga kollegor. 64 % av kvinnorna säger att de för närvarande inte har den lön de önskar och bland männen ligger siffran på 58 %. På frågan om vad som motiverar dem i deras arbete svarade majoriteten (62 %) ”pengar”. Enligt undersökningen motiveras 54 % av de anställda av faktumet att kunna försörja sig själv och sin familj. Även om lönen ofta nämndes som ett mått på yrkesmässig framgång är den dock inte den enda motivationsfaktorn för de tillfrågade. 39 % inspireras av känslan av att kunna göra skillnad eller förändra något på jobbet medan 27 % motiveras av att göra något meningsfullt.

Vilket är det bästa sättet att be om löneförhöjning?

Att du är missnöjd med din nuvarande lön kan också bero på att du aldrig har begärt högre lön, vilket du inte är ensam om: ”Vår undersökning visar att nästan två tredjedelar av de tyska arbetstagarna är missnöjda med sin lön, men bara 49 % av dem har efterfrågat löneförhöjning”, förklarar Rosemary Haefner, Chief Human Resources Officer på CareerBuilder Global. Men om du efterfrågar högre lön på rätt sätt är det troligt att du får det du vill ha. Här kommer våra tips för hur du på ett smart och smidigt sätt ber din chef om löneförhöjning:

 • Rätt tidpunkt:
  Du kanske tror att det årliga medarbetarsamtalet eller resultatbedömningen är rätt tillfälle att be om löneförhöjning. Men faktum är att summan vid det här laget redan har satts av chefen utifrån potten som avgjorts mellan företaget och facket. Därför är det lämpligt att redan några månader i förväg meddela chefen att du vill ha högre lön i framtiden.
 • Rätt förberedelser:
  Om du anser att du inte tjänar tillräckligt mycket bör du kunna motivera detta. Ta reda på vad de genomsnittliga lönerna ligger på för din position utifrån bransch och region.
 • Rätt typ av samtal:
  Även om tanken på en löneförhandling gör dig nervös, måste du föra det här samtalet personligen. Boka in ett möte i tillräckligt god tid och redogör tydligt för vad samtalet ska handla om. På så sätt vet din chef vad det handlar om och kan förbereda sig inför samtalet. Om du glömmer bort att nämna något av dina argument under intervjun kan du återkomma med det i efterhand via e-post och samtidigt få tillfälle att upprepa ditt huvudargument igen.
 • Rätt plan B:
  Det är förstås alltid en risk att din chef inte kan bevilja dig en löneförhöjning trots alla dina förberedelser och goda argumentation. I det fallet kan du dock efterfråga andra ekonomiska förmåner, till exempel en extra semesterdag eller flexiblare arbetstider.