Totalt har 5 628 respondenter deltagit i CareerBuilders senaste undersökning bland jobbsökare. Undersökningen slår fast att det vid jobbansökningar är viktigt med någon form av respons från arbetsgivarna. Två av tio uppger att de, vid utebliven återkoppling, inte skulle rekommendera företaget till andra. 3,3 procent, skulle sluta köpa företagets produkter och tjänster helt och hållet.

– Den som söker ett jobb ena dagen kan vara en kund andra dagen. Företag kan vinna mycket på att sätta upp en strategi för hur de ska arbeta med processen kring jobbansökningar, säger Johan Hasslert, marknadschef på CareerBuilder.se

Läs hela artikeln här >>