Den som, efter en lång tids jobbsökande, äntligen får ett jobberbjudande tar naturligtvis den chansen. Men om jobbet visar sig vara en flopp, blir många rådvilla: ska jag vänta ut eller lämna direkt? Enligt karriärscoachen Bettina Sturm, så finns det olika valmöjligheter.

Äntligen har du ett jobb igen. Det var visserligen inte ditt förstaval, men huvudsaken är att pengar rullar in igen. Men efter en kort tid märker du att du inte tål ditt arbete och att gå till jobbet blir svårare för varje dag. Särskilt nya i yrket hamnar lätt i en sådan här situation och känner sig då maktlösa. ”Vad man då gör, varierar naturligtvis från person till person och är starkt beroende av dina egna värderingar och rädslor, samt hur mycket känslomässigt stöd du får av din livspartner eller familj och vänner”, säger karriärscoachen Bettina Sturm. ”Denna blandning visar sig sedan i människors normer och beteendemönster”.

Dags att gå vidare?

Är det verkligen bara en tillfällig lösning?

Bettina Sturm förtydligar, med hjälp av ett exempel från sin karriärsrådgivning, att detta inte bara är ett problem bland nya yrkesverksamma. Efter att ha flyttat till en ny stad med sin partner tog en 35-årig jurist första bästa jobb på ett konsultföretag. ”Hon ville, under några som helst omständigheter, inte bli arbetslös och företrädde därmed normen: vad ska mina föräldrar tänka när jag inte har något jobb”, förklarar Bettina Sturm. ”Dessutom fortsatte hon intala sig själv att det här jobbet bara var en tillfällig lösning. Faktum är att hon inte alls gillade sitt jobb och att hon snabbt fick problem med sin chef.”

Använd de första 100 dagarna för bedömning

Även om negativa händelser sker gång på gång bör du fortfarande ha tålamod. Särskilt nya i yrkesrollen kan vara säkra på detta: ”Nästan alla nykomlingar går igenom faser av besvikelse och frustration. Dessa erfarenheter är mycket vanliga vid ett nytt jobb”, säger Bettina Sturm. För att verkligen kunna bedöma om det nya jobbet kommer göra dig lycklig eller ej, bör du ge dig själv lite tid. ”Under provanställningen eller de första 100 dagarna, får man en god inblick i företagskulturen, ansvarsområden, kollegor, överordnade och nätverk på företaget. ”Nu handlar det om att ta reda på om dina värderingar och färdigheter passar in i miljön, för rollen och med de tillhörande arbetsuppgifterna”, säger karriärcoachen.

Analysera din situation

För att ta reda på orsakerna till missnöjet och sätta upp nya mål, rekommenderar Bettina Sturm en analys över situationen. Helst med en utomstående – till exempel med en coach. På detta sätt kan du tydliggöra ditt nästa yrkesmål och sätta upp olika delmål. Om du inte gör det, finns det en risk att du återigen hamnar på ett jobb som inte passar dig. Den advokat som nämndes tidigare påbörjade sitt karriärsbyte strax efter provanställningen. Tillsammans med karriärscoachen blev det klart för henne att hon i slutändan ville bli egenföretagare inom livsstilssektorn. ”Hennes delmål är nu att få en position i ett medelstort företag, om möjligt i ett familjeföretag, få erfarenhet inom strategiskt arbete och resultat samt att kunna använda sina styrkor. Hon går också en vidareutbildning inom området ”Entreprenörskap och innovation”. Dessutom vill hon ta kontakt med start-ups och knyta kontakt med möjliga mentorer”, berättar Bettina Sturm.

Förlita inte ditt välbefinnande på jobbet

Med ett stort mål och flera delmål i sikte kan du också ha mer tålamod och motivation i ditt nuvarande arbete. Du kan förändra din situation även utan att säga upp dig. ”Leta efter andra mål eller styrmedel i företaget, till exempel genom att arbeta en dag i veckan hemma”, tycker Bettina Sturm. Det hjälper också att inte basera hela sin framgång på hur nöjd man är med sitt arbete. ”Få välbefinnande och mer självförtroende i helt andra projekt, kanske något du alltid har velat göra – som att springa New York maraton”, säger coachen.

Att sakligt argumentera för ett jobbyte

Om du, efter provanställningen, är klar med att du vill byta karriär och söker dig till nya företag, kommer arbetsgivare säkert fråga dig om anledningen till att du vill byta jobb. ”Argumentera sakligt och neutralt”, rekommenderar Bettina Sturm. ”Provanställningen är en provperiod för bägge sidor, även för den anställde. Gör det klart att du är någon som tar tag i saker och agerar istället för att inte göra något”, säger hon och tillägger: ”för att bemöta eventuella invändningar mot bristande uthållighet i intervjun, bör du redogöra för dina anledningar till jobbytet så konkret som möjligt”.

Bettina Sturm är specialist på karriärsbyte och hjälper specialister och chefer att förverkliga sitt nya yrkesmål. Mer information om hennes erbjudande finns på http://www.deincopilot.de/