Trots att inga garantier om arbete kan ges till någon student ser framtiden för ingenjörer oerhört ljus och lovande ut. För alla de som studerar på KTH i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, märks inte någon oro eller rädsla. Där finns ingen osäkerhet för vare sig varsel, arbetslöshet eller svårighet att få arbete när skolböckerna är instoppade i bokhyllan.

För att få reda på de blivande ingenjörernas vardag och hur framtiden ser ut, åker jag ut till KTH och pratar med Annifrid Pålsson, som är gruppchef för Studentrekryteringen på KTH. När jag berättar om artikelserien vi gör med ingenjörer får jag snabbt klart för mig att det ser bra och lovande ut för deras studenter. Jag gör en liknelse av flera år av studier med ett arbetsprojekt, kanske en tunnel. Där det i början av studierna kan finnas osäkerhet, trötthet och säkerligen en undran om framtiden. Men med många målmedvetna och arbetstörstande studenter på arbetsplatsen som gemensamt bygger klart tunneln, verkar det se oerhört ljust ut när det är examensdags.  Jag förstår det som att för studenterna på KTH verkar ord som varsel och arbetslöshet vara från en främmande planet.

Det står nästan dagligen i tidningarna om företag som tvingas dra i nödbromsen och varsla anställda. Lågkonjunkturen slår hårt med sin slägga och den träffar vissa företag och branscher hårdare än andra. För ingenjörs-studenterna på KTH verkar det dock inte finns någon osäkerhet eller rädsla gällande det. Jag frågar Annifrid just varför studenterna söker sig till dem. Jag får reda på att en del som inte väljer KTH kanske istället söker sig till Handels eller Karolinska institutet, och inte nödvändigtvis just teknikvetenskapliga studier utan snarare andra premium-utbildningar. Det verkar inte finnas någon större oro bland studenterna på KTH, trots att jobbgarantier aldrig kan ges till någon student. Hon säger att garantier går det inte att ge på något lärosäte, eller inom någon bransch, men det ser allt som oftast bra ut för examinerade från KTH.  Annifrid klarlägger glatt att det är en oerhört god investering att studera på KTH. Enligt deras egen karriärrapport, som genomförs kontinuerligt, fick 94 procent av de studenter som tog examen 2008/2009 arbete de tackade ja till. Ett arbete som dessutom för dem var relevant för utbildningen.

I den rapporten står det högst upp: ”An education at KTH will give you a job, the skills it requires and a relatively high salary.” Det sammanfattar ganska bra vad som väntar en student på KTH. Jag ska i nästa artikel prata med en student som har pluggat på KTH, och som idag arbetar, samt med en student som idag studerar där. För att se om det finns några liknelser med dåtid och nutid samt om de har några speciella tips eller erfarenheter att dela med sig av. Söker du som ingenjör nytt arbete kan du klicka här.

Christer Ryderfelt

Detta är den tredje av fem artiklar vi kommer presentera här och den röda tråden i alla artiklarna om ingenjörer är varsel, framtiden och den stundande lågkonjunkturen Sverige har för tillfället.