Jag har själv rekryterat en mängd personer under mina år som chef. Kanske är jag lite ovanlig då jag inte fäst allt för mycket vikt vid varken CV eller testresultat.

Anledningen till det är att jag lärt mig att båda dessa element inte gör rättvisa åt den person som ska jobba hos oss. Ett CV visar förvisso vilka områden man befunnit sig i men kan också vara något som gör att man sorterar bort den bästa utan att man vet om det. Resultaten av olika tester visar sällan hela personen och den dynamik som han eller hon har.

Jag har ett exempel, bara från några veckor tillbaka.

Ett par CV dök upp på mitt bord. Det var uppenbart vad som söktes och genom mitt nätverk fick jag tag på några som kunde passa och som hade den erfarenhet som krävdes i någon form. Sedan ska personen förstås mappas mot den verksamhet de ska verka i, inte bara i rollen.

Jag hittade en person, som när jag tittat på CV:t inte alls borde passa in i den verksamhet som avsågs.

Varför? Jo, för att verksamheten i sig har ett långsiktigt perspektiv beroende på att kunderna och affärerna ser ut så. Alltså inga snabba kast. Personen i fråga hade dock jobbat i typiska operativa organisationer där man möter kunden varje dag och måste anpassa sig efter nya giv. Själva verksamheterna var dessutom ganska transaktionsorienterade.

Men eftersom jag fått ett tips av en klok person, valde jag att ställa en del frågor kring just Arbetssätt och hur den operativt styrda delen av verksamheten verkligen fungerat.

Jag fick då klart för mig att det som vid en första anblick i CV:et kanske borde vara att tacka nej, istället blev ett ja.

Det finns en hel mängd olika företag som hjälper till med CV granskning och hur du kan skapa den mest intressanta CV:n av dem alla.

Men hur ska man kunna göra det när man inte har en motsvarande mappning mot det företag eller organisation som tjänsten finns hos?

Jag hävdar att CV:t ibland faktiskt blir till ett hinder. Och det finns sätt att försöka att förklara mer.

Det finns människor som har haft “fina” titlar och då ser det ut som man aldrig har jobbat annat än på en nivå där man inte är nära verkligheten. Jag har vänner som har fått förklara i sina följebrev att titlarna inte speglar det man egentligen har gjort utan att man faktiskt har arbetat på fältet och åstadkommit något för egen maskin.

Det finns många exempel.

Det råd jag kan ge är att försöka sätta sig in i hur den verksamhet som du söker jobb i verkligen fungerar och agerar dagligen. Försök sedan att spegla din CV i det.

Vi har 3 tips att fråga om och fundera kring:

  1. Hur jobbar man, vilket Arbetssätt är det som krävs? (strategiskt, taktiskt, operativt eller en kombination)
  2. Vilken hederskod finns och vilka värderingar och drivkrafter stöttar verksamhetens uppdrag? (utöver de värdeord eller kärnvärden man beslutat om)
  3. Vilken typ av människor/miljö kommer jag till? (är det intern konkurrens, konsensus, viktigt med faktabaserade utredningar eller omhändertagande och att alla i första hand ska må bra)

Genom att borra lite i detta INNAN du skickar in din CV, ökar dina chanser att mappa rätt, både för verksamheten och den som tar beslutet av få en mer dynamisk bild, men också för dig att välja rätt eller välja bort.

CV granskning i alla ära, men mappningen är ändå det som avgör.
Marika Skärvik

VD PerformancePotential
www.performancepotential.se