Jag har i ett tidigare inlägg beskrivit att jag som rekryterare läser ansökningar endast så noga som behövs för att avgöra vem jag vill kalla till intervju. För att ytterligare exemplifiera vad som i praktiken spelar roll när jag läser ett CV, ska jag beskriva hur jag resonerar med utgångspunkt i några av de rubriker som är vanliga i CV-mallar. Håll till godo.

Mål (Livs-eller yrkesmål)  Fäster jag mig inte vid, om jag ens läser det. Jag utgår från att de flesta fyller i det för att rubriken finns, snarare än för att de tror det spelar roll i bedömningen.

Personliga egenskaper  Skummar jag möjligen igenom, utan att egentligen bry mig om vad man skriver. Jag har ingen illusion om att det går att bedöma personligheten i ett CV, allra minst utifrån det som står under den här rubriken.

Utbildning Spelar ibland roll i en rekrytering. Men det är fortfarande endast intressant att konstatera om nivån är rätt, inte att rangordna ansökningar mer exakt än så.

Språk Har ofta betydelse. Extra viktigt om jag läser ett CV på engelska till en tjänst där svenska är ett krav. När CV:t är på svenska – vilket är att föredra till en tjänst i ett svenskt företag  – och det krävs engelska på någon nivå, är det viktigt att den kompetensen finns beskriven.

Fackkunskaper Av avgörande betydelse. Här kan viss detaljeringsnivå underlätta, gärna med något slags trovärdig nivåbeskrivning.

Arbetslivserfarenhet  Av avgörande betydelse. Ju mer precist just det jag letar efter finns beskrivet, desto bättre. Även den som har begränsad erfarenhet, kan kvalificera sig genom att lyckas beskriva den erfarenheten klart och tydligt.

Referenser  Inget jag letar efter inför förstaintervjun.

Fritidsintressen Finns överraskande ofta med. Jag får erkänna att det händer att jag läser dem. Men till vilken nytta kan diskuteras.

Förtroendeuppdrag  Spelar knappast någon roll vid en första genomgång.

När det väl är dags för intervju läser jag igenom alla punkter och även det personliga brevet, om det finns ett sådant.  Men det är alltid till sist det som sägs i en intervju som avgör, snarare än vad som står i ett CV.

Frågan som infinner sig är förstås:  om nu intervjun är så avgörande, hur förbereder man sig för den? Det ber jag att få återkomma om.