Nära 60% av svenska rekryterare tycker att arbetssökande ställer för få intervjufrågor under arbetsintervjun. Detta enligt en ny undersökning av CareerBuilder.se.

Men vilka frågor vill de få? Och varför ska du ställa dem?

Vi presenterar de fem intervjufrågor som rekryterare helst vill höra, och förklarar hur de kan hjälpa dig att göra ett gott intryck och lära dig mer om tjänsten du söker.

Få ut mer av jobbintervjun med rätt intervjufrågor

Jobbintervjun är ofta den viktigaste delen i anställningsprocessen. Det är här du får möjligheten att marknadsföra dig själv och övertyga arbetsgivaren om att du är rätt person för jobbet.

Men glöm inte att en anställningsintervju är lika mycket till för dig som arbetssökande som den är för företaget. Är tjänsten verkligen rätt för dig? Erbjuder företaget det du förväntar dig? Passar företagskulturen ihop med dina personliga mål och värderingar?

Genom att ställa rätt frågor till arbetsgivaren kan du slå två flugor i en smäll.

För att reda ut vad rekryterare helst vill höra så gjorde vi en undersökning bland registrerande arbetssökande och arbetsgivare på Careerbuilder.se. Totalt svarade 909 kandidater och 93 rekryterare och personer inom HR på dels vilka frågor som rekryterare vill höra, och dels vilken typ av frågor som kandidater oftast ställer. Se resultaten nedan.

Arbetsgivare gillar frågvisa kandidater – så fråga på!

Av de kandidater som deltog i vår undersökning uppgav 92.5% att de brukar ställa frågor till arbetsgivaren, och 46% uppgav att de oftast ställer ett flertal frågor.

Men ur rekryterarnas perspektiv verkar det inte vara tillräckligt. Av de tillfrågade rekryterarna uppgav hela 59,8% att svenska kandidater ställer alldeles för få frågor under anställningsintervjuer.

intervjufrågor

En av fem kandidater ansåg dock att arbetsgivaren inte ger tillräckligt med tid eller utrymme för att ställa frågor under anställningsintervjun. Här finns det alltså lite olika uppfattningar om hur en intervju borde vara upplagd.

För att se till att du hinner ställa dina frågor är det alltså viktigt att vara tydlig med arbetsgivaren. Om intervjun ska genomföras på begränsad tid, förklara tidigt för rekryteraren att att du också har frågor, och att du hoppas att ni kan göra tid för dem under mötet.

Dessa frågor vill arbetsgivarna helst få under intervjun

Att ställa frågor till arbetsgivaren hjälper dig göra ett gott intryck. Ju bättre och mer genomtänkta frågor du ställer under intervjun, desto mer visar du att du är intresserad av jobbet. Samtidigt visar du också att du tar anställningsprocessen på allvar, och att du är mån om att tjänsten och företaget ska passa för dig.

Här nedan kommer rekryterarnas önskelista om de frågor de helst vill ha under intervjun:

”Vad har ni för värderingar och hur är företagsklimatet?” (73,1%)

Genom att ställa denna fråga visar du att värderingar och företagsklimat är viktigt för dig som arbetare. Arbetsgivaren får möjlighet att förklara hur mentaliteten och arbetsmiljön är, och vad som driver dem som företag framåt. Du visar dessutom att du är mån om att passa in i företagskulturen – du är alltså inte bara ute efter ett jobb.

Du får också möjligheten att känna efter om företaget är rätt för dig. Om du till exempel drivs av en tävlingsinriktad och konkurrerande miljö kanske du inte kommer trivas i en mer öppen och avslappnad kultur, och vice versa.

”Hur ser framtiden ut de närmaste tre-fem åren för ert företag?” (61,3%)

Precis som en rekryterare kan fråga: ”var ser du dig själv om fem år?”, så är det lika passande för dig att fråga om företagets framtid. Det visar för arbetsgivaren att du är mån om att vara kvar i tjänsten en längre tid. Det visar också att det är viktigt för dig att – redan från början – veta vilken riktning företaget är på väg åt.

Här kan du också utvärdera vad företagets vision för framtiden kommer innebära för dig och din roll. Kommer din roll att bli mer eller mindre viktig framöver? Vilka utvecklingsmöjligheter kommer det finnas inom företaget? Och, kanske framförallt, har företaget en plan överhuvudtaget?

”Vad är nästa steg i processen?” (60,2%)

Att fråga om nästa steg i processen är inte bara populärt hos rekryterare, det är också väldigt viktigt för dig som arbetssökare. Med klar och tydlig kommunikation kan både rekryterare och kandidat vara helt klara om var ni står och vad som sker härnäst. Blir det fler intervjuer? Behöver de någon ytterligare information från dig? När kan du vänta dig svar?

Genom att ställa denna fråga visar du inte bara intresse för jobbet. Du visar även att det är viktigt för dig att vara informerad, att du inte tar något för givet, och att du är mån om att se till att du erbjuder allt som arbetsgivaren behöver – innan du ens har börjat jobba.

”Vilka är de förmågor och egenskaper ni värdesätter mest hos en person som anställs för detta jobb?” (53,8%)

Även detta är en fråga som fungerar utmärkt att vända rakt tillbaka på intervjuaren.

Genom att fråga vad de värdesätter kan du få en god uppfattning om hur bra tjänsten passar för dig. Och du får även en möjligheten att lyfta fram de av dina egna egenskaper som matchar bäst mot det som de efterfrågar.

”Kan du beskriva en vanlig dag eller vecka på jobbet?” (53,8%)

Platsannonser brukar vanligtvis beskriva tjänster i stora luftiga drag. Kunskaper, utmaningar och förmåner i all ära, men i slutändan är det ju det dagliga arbetet som kommer att påverka dig mest.

Så, att fråga om detta visar att du även är intresserad av de operativa processerna – hur arbetet kommer se ut från dag till dag. Du visar att du redan börjar tänka på hur du kommer passa in, och hur du bäst kan tillämpa dina kunskaper för att bidra i din roll.

De 5 vanligaste intervjufrågorna som svenska kandidater brukar ställa:

När vi frågade kandidaterna vilka frågor de helst ställer under intervjun så hittar vi några likheter med de frågor som rekryterarna helst vill få.

Vi ser dock ganska snabbt att det är lägre andel av de tillfrågade som ofta ställer frågorna än andelen rekryterare som efterfrågar dem.

Här är nedan är de frågor som kandidater oftast ställer:

”Vad är nästa steg i processen?” (56,5%)

Nästa steg i processen är viktig information för både kandidat och rekryterare. Därför är det inte förvånande att många jobbsökare frågar om detta.

”Är detta en ny tjänst?” (41,6%)

Huruvida en tjänst är ny eller inte kan påverka jobbet en hel del. Om du ersätter någon kan det bland annat innebära att det redan finns tydliga förväntningar på vad du ska erbjuda i rollen. Det kan också innebära att det redan finns strikta processer på plats som du måste anpassa dig till.

Är det en ny tjänst kan det också innebära ett större ansvar. Du förväntas inte bara göra jobbet enligt specifikationer, men du får också ansvaret att ta fram hållbara processer för att kunna genomföra det på bästa sätt.

”Vad har ni för värderingar och hur är företagsklimatet?” (32,5%)

Denna fråga ställs av ungefär hälften så stor andel av de tillfrågade jämfört med efterfrågan hos kund. Det kan innebära att du som arbetssökande ger dig själv en fördel gentemot andra kandidater genom att ställa frågor om värderingar och företagsklimat.

”Vad anser du är de viktigaste delarna i detta jobb?” (31,6%)

Trots att denna fråga inte var bland de top 5 populäraste hos arbetsgivare så kan det vara en bra fråga att ställa. Det kan ge en tydligare inblick i hur arbetsgivaren ser på tjänsten, och därigenom vad du kan förvänta dig om du börjar arbeta hos dem.

”Kan du beskriva en vanlig dag eller vecka på jobbet?” (31,3%)

Även här verkar en lägre andel kandidater ställa frågan än vad rekryterare efterfrågar den – trots att den är relativt populär.

Kom ihåg syftet med frågan – att få insyn i det dagliga arbetet – och förbered dig med följdfrågor för att få de svar du vill ha. På så sätt kan du enkelt skapa dig en liten fördel gentemot andra kandidater.

Lycka till på intervjun!