En alldeles färsk undersökning visar att bara 16% är engagerade i sitt jobb. Det låter ganska allvarligt.

Men det rimmar tyvärr ganska väl med andra undersökningar kring produktivitet och att använda och få tillgång till människors potential.

I rekryteringssammanhang är fokus nästa enbart ställt till hur en kandidat ska passa in. Har han eller hon rätt erfarenhet, förmåga, driv, personlighet etc.? Vad är rätt förmåga och driv egentligen?

Om det nu är så att bara 16% verkligen är engagerade, måste det ju betyda att matchningen mellan människors vilja och intresse för uppgiften är låg. Kanske beror det på att matchningen är ganska ensidig.

Det är väldigt sällan, om inte alls, som någon tittar på huruvida företaget eller organisationen kommer att passa kandidaten.

Kanske kommer inte frågan upp eftersom ett tilltänkt jobb handlar om konkurrens. Det är ju flera som är utvalda men bara en som kan få jobbet. Kanske blir man då som kandidat mindre tuff i att ställa vissa frågor. Det gör ju förstås att matchningen aldrig egentligen görs, den sker ju bara en väg, eller så är kanske fokus i första hand på rollen man söker och helheten glöms bort.

Alla arbetsgivare vill ju framstå som bra och det är ganska ofta som ett jobb inte motsvarar de förväntningar som ställts från början. Som kandidat är det heller inte enkelt att veta vad som komma skall, du kan ju bara lyssna till det du hör. Kanske lägger du också in en egen, mer positiv syn på det du är sugen på.

På din jobb-sökarbana, tänk på att ändå analysera lite mer ingående kring själva företaget eller organisationen. Hur jobbar de med viktiga frågor, hur är cheferna, vad uppskattar de hos en kandidat och vad kan de själva erbjuda utöver lön och förmåner?

Idag får matchningen mot hur ett företag passar en kandidat till stora delar göras av dig själv, men förhoppningsvis kommer detta att ändras framöver. Nya krav på rörligare och mer flexibla personer och tjänster gör att det måste bli ett bättre samspel mellan båda parter.

Idéer på vad du kan ställa för typ av frågor och vad som du bör ta reda på kan du också få från oss. Detaljer finns mer att läsa på www.performancepotential.se och inspiration får du på vår facebook-sida https://www.facebook.com/PerformancePotentialSE.

Lycka till med din egen matchning!

Marika Skärvik,

VD PerformancePotential
www.performancepotential.se