Tänk dig att du får ditt drömjobb – i en bransch som du vill jobba inom och med arbetsuppgifter som du bara kunnat drömma om. När du väl kommer till ditt nya jobb, full av energi och höga förväntningar så känns det ändå inte riktigt bra. Varför?

En trolig anledning är att företagets kultur och värderingar inte överensstämmer med dina egna. Det behöver inte handla om att det är fel på företaget, det kan vara drömarbetsplatsen för någon annan – men det är helt fel för dig! Företagskultur kan ibland vara svårt att ”sätta fingret på” men utgör en oerhört viktig del för att du ska känna motivation och nå din fulla potential inom företaget.

Att människa och kultur har blivit allt viktigare i valet av arbetsgivare, det visar flertalet undersökningar inom området, men vad innebär då kultur och värderingar egentligen?

Många företag har arbetat fram värderingar som ska hjälpa till att bygga kulturen. Tanken är att värderingarna ska fungera som en kompass och genomsyra allt det  företaget gör. Det hjälper företaget att fokusera och skapa en samhörighet som i förlängningen skapar stolthet både internt och externt. Det handlar om ett förhållningssätt för hur man agerar gentemot varandra och hur beslut fattas. Kulturen och värderingarna ska hjälpa företaget att arbeta mot sin vision. I en verklighet där tjänster och produkter lätt kan kopieras blir medarbetarna och kulturen den viktigaste tillgången och det främsta konkurrensmedlet. En stark kultur är således både viktigt för dig och företagets välmående och framgång.

Hur tar du då reda på vad ett företag har för kultur ?

  • Ställ direkta frågor om företagskulturen till företagsrepresentanter på arbetsmarknadsdagar, föreläsningar och företagsevent.
  • Be om konkreta exempel på vad det innebär för honom/henne i verkligheten. Fråga flera personer för att se om de svar du får hänger samman.
  • Jämför information från hemsidan, reklam och det du snappar upp av vänner och bekanta. Fundera på om bilderna stämmer överens.
  • Ta initiativ till en lunch med en medarbetare på det företag du är intresserad av. Använd dig av ditt nätverk för att få en kontakt eller ring direkt till företagsväxeln. De allra flesta tackar faktiskt ja till en lunch och du får möjlighet att skapa dig en tydlig och trovärdig bild av företaget och du får inte minst en ny kontakt om företaget visar sig vara intressant.
  • Följer information du fått en röd tråd och stämmer den överens med din magkänsla, då är du förmodligen på rätt spår.

För att veta vilket företag som är rätt behöver du ju också fundera på vad du själv drivs av och trivs i för miljö. Fundera på när under din studietid du har trivts som bäst och vilka perioder som inte varit lika bra. Du har säkerligen haft andra upplevelser vid sidan av dina studier så som sommarjobb, extrajobb eller ideella uppdrag.

  • Vad hos människorna och i miljön har gjort att du mått riktigt bra?
  • Vad får dig att prestera?
  • När mår du riktigt dåligt?
  • Vad gör dig stressad?

Fråga gärna dina vänner/studiekamrater hur de uppfattar dig och vad de ser som dina största drivkrafter. I vilka situationer upplever de att du både levererar som mest och mår som bäst? Det finns en anledning till att uttrycket ”Hire for attitude, train for skill” blir allt viktigare för många företag. Kompetens är naturligtvis viktigt men den är lite värd om den inte används rätt och om det inte finns en gynnsam kultur som lyfter fram och förenar medarbetares totala kompetenser och erfarenheter för att nå till nästa nivå.