Är du en av dem som är missnöjd över din arbetssituation? Ibland kommer man till en punkt i arbetslivet där man känner att man står och stampar.

Man kommer inte vidare och har svårt att se en tydlig väg framåt. Det kan drabba alla oavsett om du är chef, specialist, projektledare eller annan medarbetare.

Nu är det dags att ta tag i arbetssituationen på allvar och veta vad du ska göra till hösten! Investera i en personlig kickoff och peppa dig själv och bli tydligare över vad du vill framöver.

CareerBuilder låg motivation

I min roll som coach möter jag dagligen människor med låg motivation. Drivkraft och idéer ligger på sparlåga och en känsla av obeslutsamhet och allmän frustration över arbetssituationen är vanlig. Många vill få till en förändring men vet inte hur det ska gå till.

Att ta sig tid för reflektion över arbetssituationen tillsammans med en coach kan bli en spännande resa i personlig utveckling. Oavsett om du vill utvecklas i ditt nuvarande arbete, hitta nya karriärvägar internt eller externt, byta inriktning helt eller hitta en balans mellan arbete och fritid. Jag hjälper människor i arbetslivet att lyfta blicken, vidga vyerna och hitta lösningar! Du blir tydligare över vem du är, vad du vill och vart du ska. Pusselbitarna faller successivt på plats över vilka utvecklingsvägarna är.

Att göra en behovsanalys och ta reda på nuläget är en förutsättning för att hitta ny motivation. Hur nöjd är du över ditt arbete idag, på en skala 1-10? Hur nöjd skulle du vilja vara? Vad är den främsta orsaken till att du upplever det du gör?  Vad har du gjort hittills för att förändra din situation?

En annan bidragande orsak till din nuvarande sinnesstämning kan vara om du privat eller i arbetet drabbats av en ofrivillig större förändring som du själv inte kunnat påverka. Exempelvis uppsägning, organisationsförändringar, dödsfall, skilsmässa, sjukdom m.m.

Om så är fallet kan det under en period orsaka varierande känslolägen mellan sorg, ilska, frustration eller depression. Tiden att ”landa” efter en sådan förändring varierar från individ till individ och kan självklart påverka hela din livssituation.

Har det hänt något nyligen som tagit mycket av din energi? Har du kunnat bolla dina tankar med någon? Var i processen befinner du dig till att acceptera det som hänt och kan börja se framåt?

Känner du igen dig i något jag påpekat ovan? Ta dig en funderare på vad det kan finnas för andra bidragande orsaker som påverkar din arbetssituation idag?

Jag coachar personer över hela landet, via möten, över telefon eller Skype. Fokus ligger helt på dig och din personliga utveckling. Vi jobbar mycket med övningar och du tid för reflektion och vet efter varje möte hur du ska gå vidare i processen. Du kommer att bli mer målinriktad och veta hur du kan komma till din bästa rätt i arbetslivet.

Sätt upp ett mål redan idag! Vad behöver du göra, hur nöjd vill du vara, när ska du börja agera?

 

Varma vårhälsningar!

Lena Severin

Cert ICF coach & Karriärcoach
lena.severin@reflectcoaching.se

reflect coaching logo