CareerBuilder.se har under flera års tid samarbetat med organisationen Teach for Sweden. De verkar för att alla barn ska ha tillgång till en likvärdig skola genom att verka för ett bra ledarskap i klassrummet. Organisationen väljer ut och rekryterar ledartalanger till skolor där behovet av tydliga och modiga lärare är som störst.

För att undersöka hur det är att vara antagen till deras ledarskapsprogram fick vi följa med till Bäckahagens skola för att vara med på en NO-lektion med Max Jacobsson och hans åttaklassare. Max är en av de ledare som valt att inte plugga på halvtid, utan istället pluggar på heltid för att snabbare bli färdig med sin lärarutbildning. På skolan undervisar han i teknik och i NO-ämnena biologi, fysik och kemi.

Tidigare jobbade Max med IT-ledning och styrning på Ericsson, en klar skillnad mot vad han gör idag. Ett byte han motiverar med att han ville känna att han gör skillnad och göra nytta direkt för någon som behöver det. Något han tycker att Teach for Sweden hjälper till att göra.

Vi fick också vara med när Jenny Lundh, som är ledarutvecklare på Teach for Sweden, höll i ett feedbacksamtal efter lektionen vi suttit med på. Hennes roll är att utbilda och coacha ledarna för att stärka dem i sitt ledarskap både i och utanför klassrummet.

Lektionen börjar

Vi får komma in strax innan lektionen börjar. Max har satt igång datorn och skärmen visar att teknik står på schemat, närmare bestämt ska eleverna lära sig om hållbar utveckling, återvinning och återanvändning under de kommande 80 minuterna.

När klockan slår 8.00 öppnar Max dörren och hälsar på eleverna som en efter en går in till sina tilldelade platser. I detta klassrum sätter man sig inte förrän Max säger till, så eleverna ställer sig bakom stolarna. Efter det får eleverna göra en enkät om hur de uppfattar Max som lärare på sina iPads. Sedan sätter lektionen igång.

Max ber en av eleverna om hjälp för att dela ut häften med dagens material. När alla fått ett exemplar frågar Max om eleverna kan läsa stycken av texten högt inför klassen. Vissa vill, vissa vill inte och skyller på trötthet. Vissa säger först nej, men väljer att läsa nästa gång de blir tillfrågade. Eftersom kunskapsskillnaderna i klassen är stora vill Max att de, efter varje högläsning, pratar om vad olika begrepp betyder för att säkerställa att de förstår vad de läst.

Efter en kort rast samlas eleverna i nya grupper för att göra ett quiz om vad de läst. Stämningen blir uppsluppen och bara att registrera användarnamn tar tid. När den första gruppen svarat rätt på alla frågor och de summerat vad de pratat om på lektionen, är tiden slut och återigen ställer sig alla bakom sina stolar. Max ställer sig vid dörren för att säga hejdå, men också för att fråga några elever vad de tyckte om arbetsron i klassrummet idag. Betygen förvånar Max, då de är högre än vad han väntat sig.

Feedbacksamtal med ledarutvecklaren

Efter en kaffe är det dags för Jenny att prata med Max om vad hon sett under lektionen och vad Max kan tänka på till deras nästa möte. Vanligen görs tre besök till de antagna det andra året och fler för de som går första året, men fler kan ges till de ledare som känner ett behov av det. Max leder samtalet och de pratar om den loggbok som ledarna ska dokumentera sin utveckling i. De gör även en kartläggning av Max rörelsemönster i klassrummet, där Max får veta att han måste sluta gå och prata samtidigt samt ha ett tydligt avslut för varje aktivitet som görs.

De pratar också om utmaningar. I detta fall tas brist på material, motivation och sen ankomst upp och Jenny frågor om hur Max kan förbättra detta. En glimt av Max bakgrund inom IT kikar fram, då han pratar om ”Toyotas fem varför” som en lösning. Även feedback ges på hur man kan förbättra även det som gått bra under dagen, vilket avrundar samtalet.

Upplägget på Teach for Swedens ledarskapsprogram

Du som blir antagen till Teach for Swedens ledarskapsprogram får, under den tvååriga utbildningen, en heltidsanställning på en högstadieskola där du arbetar som ordinarie lärare. Programmets upplägg innebär att du undervisar fyra dagar i veckan och har en dag i veckan som är avsatt för studier. Studiedagen ägnar du åt att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på distans från ett lärosäte. Löpande under programtiden har du en ledarutvecklare från Teach for Sweden som hjälper dig i din nya roll och ger dig verktyg som lyfter ditt ledarskap.

Efter programmets slut kan du ta ut en lärarexamen och ansöka om lärarlegitimation. Teach for Sweden vill att deras programdeltagare ska finnas på skolor där de gör störst skillnad och du anställs därför på en skola där det finns behov av starkt ledarskap. Teach for Swedens ledarskapsprogram är en uppskattad möjlighet för de som längtar efter att få göra skillnad och uppfyller ämnesbehörigheten, men inte har förutsättningar att studera pedagogiken på heltid.

Teach for Swedens ledarskapsprogram pågår under 2 år och ansökan är öppen till den 28 februari. Är du intresserad av ledarskapsprogrammet? Eller är du redo att ansöka direkt? Annonsen hittar du här.

För dig som vill läsa mer har vi tidigare även intervjuat kemiingenjören Olle som läste ledarskapsprogrammet för Teach for Sweden.

Vi kommer även att intervjua Max i ett senare inlägg här i vår karriärblogg, så håll utkik kommande vecka!