Genom att jobba med övningar kring vem du är , vad du kan och vad du vill, kan du börja ringa in din arbetsmarknad och lära dig att sätta ord på just din kompetens.

VEM ÄR JAG?
Vi är inte vana vid att tänka kring oss själva och det är lätt att känna sig stressad när någon frågar vem du är, eller om dina starka sidor. Genom att bli mer medveten om vem du är ökar din självinsikt, vilken ofta är en avgörande faktor i jobbsökandet.

HUR UPPFATTAR DU DIG SJÄLV?
Vilka är dina personliga egenskaper? Skriv ned hur du uppfattar dig själv, hur du är, till exempel positiv, pratsam eller envis. Tänk på att du inte ska skriva ner vad du kan utan hur du är som person.

ÅTERKOPPLING FRÅN ANDRA
Be tre- fyra personer (studiekamrater, arbetskollegor, vänner eller familj) att skriva ned dina tre, i deras ögon, starkaste och svagaste (mest utvecklingsbara) sidor.

VAD KAN JAG?
Många människor underskattar sin erfarenhet och vad de kan. En insikt i vilka färdigheter du har kan vara ett stöd för dig när du ska fundera över vad du vill. I jobbsökandet har du även en stor fördel av att ha funderat över och skrivit ner dina erfarenheter och färdigheter då det hjälper dig att vara tydlig gentemot framtida arbetsgivare.

VAD HAR DU GJORT?
Skriv ned allt du gjort i kronologisk ordning, arbeten, studier, föreningsarbete, fritidssysselsättningar,
resor etc. Har du redan ett CV så utgå från det och komplettera. Ta med allt, stort som smått. Var detaljerad och konkret.

VAD KAN DU?
Vilka färdigheter har du använt i de saker du gjort? Tänk igenom noga. Vad var du bra på? Vad var du mindre bra på?

VAD VILL JAG?
Många gånger påverkas du i dina val av vad människor i din närhet tycker. Är det du själv som satt dina mål och vad som är viktigt för dig eller lever du efter någon annans uppsatta krav? För att kunna göra medvetna val behöver du stanna upp och reflektera kring vad som är och har varit viktigt för dig. Även om du kanske inte får svar på vad du exakt ska jobba med, kan den här sortens reflektion vägleda dig i dina framtida val.

VAD TYCKTE DU OM ATT GÖRA?
Se på listan över vad du gjort. Fundera över vilka av alla dessa saker, alla olika ”delmoment” du tyckte om att göra? Vad var intressant eller roligt att göra? Vad var det som engagerade dig? Varför? Fundera också över vad du inte tyckte om att göra och varför.

Här hittar du några jobbkategorier med jobb som kanske passar dig: administrationsjobb, ekonomijobb, försäljningsjobb och IT jobb.

VAD ÄR DU STOLT ÖVER?
När har du själv varit nöjd med din insats? När har du fått beröm? Hur har situationen sett ut? Vad var din insats? Vad gjorde du? Skriv gärna ned flera olika situationer.

Med denna information kommer du att kunna ställa viktiga frågor till eventuella arbetsgivare samt beskriva dig själv på ett tydligt och lockande sätt. företag har också ”personligheter” och denna typ av övning kan ge dig ett hum om var du skulle passa och trivas.

 

Källa: Jobbguiden