I veckan som gått har det figurerat inslag och inlägg huruvida CV:n går mot sitt öde. Frågan är ju hur du annars ska kunna skaffa dig en första grund för vad en person har med sig för erfarenheter i bagaget.

Tanken är CV:n kommer att behöva utvecklas är kanske självklar. Det är ett faktum att jobben och innehållet förändras i en allt snabbare takt och att och människorna behöver hänga med i den takten. Vad du har i din resumé´ i sig är inte lika viktigt som VAD det är du gjort och HUR du åstadkommit dina resultat.

Hur ska du då göra när inte CV räcker för arbetsgivaren? Hur ska du kunna komplettera den? En trend är att beskriva en situation eller ett case där du var med och bidrog på något sätt, VAD du gjorde och HUR du gjorde.

Att lägga tid på ett bra och tydligt CV är fortfarande viktigt. Men du behöver anpassa och utveckla Cv:t i takt med vad som sker i omgivningen, mer tid behöver läggas på att kunna beskriva helheten och påvisa och kommunicera viken nytta du bidragit till.

Jag har fått flera förfrågningar på sista tiden som handlar om omvänt jobbsökande. Bl a fick jag en fråga om jag kunde hjälpa och coacha en kille att få sitt drömjobb. I det fallet handlade det om vad som sker efter att CV: kommit in, hur beskriva VAD och HUR på ett trovärdigt sätt.

Vi jobbade igenom hans process för allt det han gjort i sin karriär hittills. Hur hade han gjort, varför det, fanns det någon röd tråd, kunde han beskriva den etc. etc.

Det var en ganska stor utmaning. Att titta på sig själv utifrån och in. Ungefär som att beskriva när, var och hur jag började krypa för att sen gå och vilka olika tekniker och metoder jag använde.

Hur det än begav sig så fick killen jobbet! Den största anledningen var att processen hjälpte honom att beskriva sig själv inför sig själv. Det gav honom ett bättre självförtroende, en tydligare bild och kommunikation och hur han tänker och agerar. Det skapade en enorm trygghet hos arbetsgivaren, och hos honom själv.

Så lägg mer tid på att förstå din egen process och tillvägagångssätt, det ger resultat oavsett och ett komplement till CV:n.

Marika Skärvik

VD PerformancePotential

www.performancepotential.se