Vi fortsätter vår serie om intervjutips och delar med oss av fler vanliga intervjufrågor:

Missade du den inledande delen eller Del 1?

HUR REAGERAR DU PÅ KRITIK?
Rekryteraren vill veta hur du tacklar den kritik eller negativa feedback du kan utsättas för. Alla stöter på motgångar eller begår misstag. Vis-sa klarar dock att hantera dessa situationer bättre än andra. Söker du jobb i en prestationsorienterad organisation är det viktigt att du kan ta kritik, både personlig och vad det gäller resultatet av ditt arbete.

HUR SKULLE DIN BÄSTA KOMPIS, POJKVÄN ELLER FLICKVÄN BESKRIVA DIG?
Genom att ställa en fråga om hur en nära anhörig uppfattar dig istället för att fråga t.ex. hur din tidigare chef skulle beskriva dig, styr intervjuaren dig mot att svara om hur du är som person och inte hur du är i yrkesrollen. Lyft därför fram personliga egenskaper som din omgivning uppskattar.

BESKRIV DITT DRÖMJOBB?
Vissa rekryterare vill här veta hur pass personlig du vågar vara i intervjun, medan andra vill höra hur inställsam du är för att få just den utannonserade tjänsten. Återigen, våga vara dig själv. Är din högsta dröm att få vara programledare så kan du säga det.

KAN DU DEFINIERA FRAMGÅNG?
Här vill intervjuare veta vad du motiveras av. Vad är viktigt för dig – pengar, makt eller mycket fritid? Synen på framgång är individuell och låt det även vara det vid intervjutillfället.

KAN DU DEFINIERA MOTGÅNG ELLER BERÄTTA OM ETT MISSLYCKANDE DU VARIT MED OM?
Ett bra sätt att beskriva eller definiera motgång är att hänvisa till en verklig händelse där du misslyckats. Berätta att du tog reda på varför det inte blev som du tänkt dig och att du därefter tog dig an problemet igen och då lyckades bättre. Om du inte vågar dig på svåra uppgifter eller att misslyckas, kan intervjuaren tro att du ger upp lätt eller inte vågar dig på något tillräckligt svårt.

VILKA TYPER AV MÄNNISKOR TYCKER DU OM RESPEKTIVE INTE OM ATT ARBETA MED?
Intervjuaren vill veta om du passar in i teamet eller på avdelningen. För att kunna svara på denna fråga ska du gå tillbaka till tidigare jobb eller studier och ta reda på vilken typ av personer du trivdes bäst med. Varför gjorde du det? Vilka gemensamma nämnare hittar du?

 

Källa: Jobbguiden