I vår serie “Intervjutips: Vanliga intervjufrågor” delar vi med oss av just vanliga frågor som ofta ställs av rekryterare och vi tipsar självklart samtidigt om hur du bäst besvarar och bemöter dessa frågor.

Missade du den inledande delen?

KAN DU KORT BERÄTTA OM DIG SJÄLV?
Först och främst bör du inte svara ”vad vill du veta?” Intervjuaren vill med denna fråga ge dig en bekväm öppning, där du får möjligheten att bestämma tempot för intervjun. Syftet med frågan är generellt att ta reda på hur duktig du är på att sammanfatta det viktigaste i ditt liv på några minuter. Tänk på att dessa 5 till 10 minuter är till för att beskriva bland annat hur du är som person, familjeförhållanden, uppväxt, syskon, gymnasieval och längre utlandsvistelser.

KAN DU NÄMNA TRE STARKA SIDOR HOS DIG?
Syftet med denna fråga är att få dina egna ord på vad du anser dig vara bra på. Intervjuaren kommer att lägga stor vikt vid hur du svarar och vilka ord och meningar du väljer. Det är därför viktigt att du väljer tre egenskaper som du klarar av att backa upp med förklaringar om varför du valt dessa och hur du utvecklat dem.

KAN DU NÄMNA TRE BRISTER ELLER SVAGHETER HOS DIG?
Här vill intervjuaren söka fram dina brister för att se hur dessa skulle påverka förutsättningarna för att lyckas i den tilltänkta tjänsten. Intervjuaren kommer eventuellt att använda de brister du nämner emot dig, genom att fråga hur de har påverkat dina tidigare arbeten. Intervjuaren kan välja att bara sitta tyst för att få dig att avslöja mer än du vill. Tänk därför på att inte prata på för mycket.

VAD HAR DU GJORT SOM VISAR PÅ INITIATIVTAGANDE I T.EX. TIDIGARE ARBETEN?
Rekryteraren vill utreda om du är en initiativtagare eller den som slutför arbetet. Sätter du igång gruppen och leder brainstormingarbetet eller är du den som knyter samman alla trådar och ser till att det blir slutfört i rätt tid?