En missuppfattning som de som jobbar i marknadsföringsbranschen ofta möts av, är att de jobbar med ”reklam och sånt”. Men vad få människor vet är att “och sånt” i detta fall är ett rätt brett område. Marknadsföring har i själva verket som syfte att identifiera och uppfylla kunders och andra intressenters önskemål och behov. Till exempel det ständigt ökande önskemålet om produkter som är ekologiska och fairtrade, eller behovet av intuitiv och funktionell kommunikationsutrustning. Marknadsföringsspecialister behöver därför inte bara upptäcka förändringar i kundernas behov, utan också utveckla och genomföra åtgärder för att företagen ska möta de förändrade kraven och på så sätt hålla sig konkurrenskraftiga. Klassisk produktreklam är därför en del av marknadsföringsstrategin – men bara en del…

Ett brett fält för marknadsföringsspecialister

I slutet av nittiotalet var marknadsföring huvudsakligen uppdelat i försäljning, reklam och PR, men i dag är den mycket mer komplex. Detta beror främst på ändrade vanor och nytt beteende inom informations- och kommunikationsbranschen. De tidigare mediejättarna tidningsbranschen samt radio och tv, genom vilka företagen på ett tillförlitligt sätt nådde ut till sina kunder, har i större utsträckning ersatts av skräddarsydd reklam på internet, kommunikation via sociala medier och on-demand-tjänster. Detta har lett till att marknadsföringsspecialisternas arbetsområde utökats enormt och marknadsföring på nätet och i sociala medier, content marketing samt mun till mun-marknadsföring (eng. word-of-mouth ”WoM”) är bara några av de nya uppgifter som tillkommit. Den som vill göra karriär inom detta område måste framför allt förstå hur alla områden fungerar och hur de i sin tur påverkar varandra. Ett förhållningssätt där alla olika marknadsföringsaktiviteter samordnas är en förutsättning för att kunden ska uppfatta det som trovärdigt och för att marknadsföringen i slutändan ska bära frukt.

Marknadsföring är viktigt för alla företag

De som väljer att göra karriär inom marknadsföring kommer inte bara att möta en bredd vad gäller arbetsuppgifter, utan också arbetsgivare. Då marknadsföring och kommunikation inte längre är förbehållet stora företag finns det möjlighet att hitta arbetsgivare inom flera olika branscher och storlekar. Experter och specialister som kan nå ut till målgruppen på ett effektivt sätt efterfrågas särskilt i medelstora och mindre företag som inte har en stor marknadsföringsbudget – just för att kunna optimera försäljning och sätta sina produkter och tjänster på kartan. Marknadsföringsspecialister anställdes tidigare främst på företag verksamma inom sektorn för konsumtionsvaror, men anlitas numera även av företag inom tjänstesektorn, regioner, städer och kommuner och även av ideella företag, såsom muséer eller sociala inrättningar. Kunniga personer inom marknadsföring, försäljning och kommunikation behövs överallt, då de företag som inte lyckas positionera sig på marknaden snabbt blir omkörda av konkurrenter. Det finns dock företag där personer med marknadsbakgrund återfinns desto oftare:
• Reklambyråer
• Kommunikations- och PR-byråer
• Marknadsförings- och försäljningsavdelningar på företag inom alla sektorer
• Eventbyråer
• Marknadsundersökningsföretag
• Konsultföretag

Karriär även möjlig för den som vill omskola sig

Många vägar leder till marknadsföring. På universitet och yrkeshögskolor finns dussintals olika kurser i kommunikation och marknadsföring, t.ex. strategisk kommunikation, PR och företagskommunikation, onlinemarknadsföring eller internationell marknadsföring – utbudet är enormt. De som väljer en karriär inom detta behöver däremot inte nödvändigtvis ha studerat marknadsföring, utan omskolning sker oftare inom marknadsföring än i många andra branscher. De som omskolat sig har antingen vidareutbildat sig vid sidan av studierna eller fått jobb inom marknadsföring genom praktik och traineeprogram. Vad som utmärker marknadsföringsspecialister är framför allt en hög kommunikationsförmåga, en god förståelse för teknik och en stark organisationsförmåga. Särskilt efterfrågade är talanger som är väl förtrogna med de ständiga förändringar som sker inom kommunikationsbranschen i form av nya kanaler och plattformar och som framför allt vet hur dessa ska användas på ett sätt som gynnar företaget. En framgångsrik karriär inom marknadsföring kräver absolut en hög grad av motivation, flexibilitet och en vilja att ständigt lära sig.

Hög utbildning märks på lönen

Marknadsföringsjobb är vanligtvis välbetalda. Enligt en undersökning av chefers löner i Västeuropa, gjord av konsultföretaget Kienbaum, så kan chefer inom marknadsföring ligga på löner uppemot 100 000 kronor/månaden. Detta givetvis beroende på land, roll samt företagets storlek och placering. Enligt studien ökar en kvalificerad utbildning karriärmöjligheterna vilket också märks på ingångslönen. Doktorer tjänade i genomsnitt 10 000 mer per månad än de som avlagt en kandidatexamen, bägge tjänade dock mer än andra unga yrkesverksamma.

Låter det intressant? Har vi väckt ditt intresse för marknadsföringsbranschen? Då bör du kolla in våra jobberbjudanden här på marknadsföringsjobb