Nu är de flesta tillbaka efter en sommar som vädermässigt kanske inte levt upp till förväntningarna.
Hoppas ändå att du fått tid för avkoppling och utrymme för umgänge och stimulerande aktiviteter. Inte bara en massa ”måsten” och projekt som ska genomföras.

Vi lever i ett högintensivt tempo. Ett livspussel ska funka i vardagen med allt vad det innebär.
Därför är tiden för återhämtning viktig. En del kan nog känna sig stressade över att inte ha fått tillräckligt med värme och sol för att ladda batterierna. Och visst kan man också påverkas av världsläget i allmänhet och medias skriverier om världsekonomin.

CareerBuilder - Fokusera på rätt saker i höst

Många yttre omständigheter kan man inte påverka. Däremot kan du börja med dig själv, din attityd och dina handlingar. Det är just utifrån dig själv som förändringen måste börja. Vädret är det ingen som kan göra något åt!

Hur kan du hitta energi och motivation för att möta denna höst och vinter?

I min roll som coach möter jag ofta personer som beklagar sig över sin arbetssituation. Min erfarenhet är då att börja med att få en överblick över hela livssituationen. Obalans i privatlivet kan leda till obalans i arbetslivet och vice versa.

Inledningsvis gör vi en analys över var skon klämmer, egentligen. Det visar sig ofta att det finns andra områden i livet som man inte är nöjd med, och som har stor påverkan på vardagen i största allmänhet.

Behovsanalysen är viktig för att vi i coachingen ska fokusera på det område som har den största hävstångseffekten på annat. För att få bästa effekt gäller det att prioritera och ta en sak i taget.
Förändring är inget ”quick-fix” utan bör få tid att processas fram för att rätt beslut ska fattas och nå bästa effekt.

Hur ser det ut för dig idag? Hur nöjd är du över din livssituation över lag? Vilka områden är viktiga?
Hälsa, möjlighet till fritid, dina relationer till familj och vänner, kärlek, din egen personliga utveckling, ditt arbete/karriär, din privatekonomi m.m? Bedöm varje område på en skala 1-10 där 10 står för utmärkt. Vad bör du ta tag i först som kan har störst påverkan på annat?

Du kan själv påverka din situation genom din inställning och dina val.

Efter sommarsemestern hör många klienter av sig. De vill få till en förändring men vet inte hur det ska göra. De har kommit till en punkt där de börjat känna sig förvirrade och ostrukturerade i sina tankar. De behöver hjälp att sortera med ett bollplank.

Efter att behovsanalysen är gjord och vi sätter igång med coachprocessen, ser jag direkt att deras handlingskraft kommer tillbaka. Motivationen till att ta tag i ”surdegar” ökar och energinivån stiger.

Jag får energi av att hjälpa människor komma till egen insikt om hur de kan utvecklas som människor, både i det privata och i arbetslivet. Att hitta balans i livet är idag en förutsättning för att komma till sin bästa rätt på alla plan.

Vi hörs snart igen!

 

Lena Severin

Cert ICF coach & Karriärcoach
lena.severin@reflectcoaching.se

reflect coaching logo