Vad du bör och inte bör göra

Av Kate Lorenz, redaktör CareerBuilder.com
Många arbetssökande hittar ofta lediga jobb som ligger nära deras färdigheter och erfarenhet men som inte matchar till hundra procent. Vad ska man göra när beskrivningen passar på pricken men färdigheterna inte riktigt räcker till? En överväldigande majoritet av experterna säger att man inte ska låta sig avskräckas utan söka jobbet. Här är en lista med vad du bör och inte bör göra för att arbetsgivaren ska lägga märke till de färdigheter du har i stället för dem du saknar.

GÖR ett ändamålsenligt CV. I ett ändamålsenligt CV läggs tonvikten på erfarenhet. Du kan anpassa det efter det specifika jobb du söker genom att lyfta fram de meriter som mest kvalificerar dig för tjänsten. Enligt experterna ska du ordna dina kvalifikationer strategiskt utifrån den ordning de har i arbetsbeskrivningen. De viktigaste arbetsuppgifterna brukar anges i början av jobbannonsen och de mindre viktiga på slutet.

KATEGORISERA dina arbetsfärdigheter i ditt CV för att lyfta fram din särskilda erfarenhet och dina unika egenskaper och deras anknytning till arbetskraven. Det är ett mycket effektivt sätt att fånga arbetsgivarens uppmärksamhet på. Exempel på kategorier är ”försäljning”, ”kundtjänst”, ”marknadsföring” eller ”reklam” beroende på vilket jobb det är du söker.

ÖVERDRIV INTE dina kvalifikationer för att lyckas på intervjun. Inget kan bli värre än om du överdriver din erfarenhet och sedan ställs till svars för det under intervjun. Det är bättre att vara ärlig om dina färdigheter och din erfarenhet än att hamna i en sådan pinsam situation vid intervjun.

SKRIV ett övertygande personligt brev som ett komplement till ditt CV. Det personliga brevet ska inte vara mer än en sida långt och bör övertyga läsaren om att du kan bidra med något värdefullt till företaget. Du bör ha med arbetskraven och förklara varför din erfarenhet är viktig. Om du uppfyller fyra av de fem eller sex färdighetskrav som företaget har bör du betona dem i ditt personliga brev och strunta i de färdigheter du saknar. Ett bra personligt brev bör visa läsaren att du har läst på om företaget och att det inte kommer att vara bortkastad tid att intervjua dig.

FALL INTE för frestelsen att använda ett gammalt standardbrev. Det personliga brevet är din första chans att göra ett gott intryck. Försumma inte den chansen genom att skicka ett oinspirerande brev. Anpassa ditt brev till det specifika jobbet. Arbetsgivare genomskådar lätt standardbrev och lägger dem direkt i det runda arkivet.

Fråga dig själv följande: ”Om jag var arbetsgivare, varför skulle jag välja mig framför de andra sökande?” Använd svaret som inspiration när du skriver ditt personliga brev.

BORTSE INTE från din sociala kompetens. Förmågan att samarbeta väl, ha en positiv inställning och hantera sekretessbelagd information är avgörande egenskaper som alla arbetsgivare söker hos sina kandidater. Du bör lyfta fram de här egenskaperna i ditt personliga brev och i ditt CV.

VISA att du vill och kan lära dig nya färdigheter. Om du saknar en färdighet som efterfrågas men passar väl in för övrigt bör du kanske fundera på att gå någon kurs i ämnet och nämna det i ditt personliga brev. Det sägs att erfarenhet är den bästa läraren. Om du inte har en viss färdighet som krävs kan du berätta att du har lärt dig andra önskvärda färdigheter i ditt nuvarande arbete för att visa din förmåga att lära dig på jobbet.

BEGRÄNSA INTE din erfarenhet till betalda arbeten. Du kan ha lärt dig många färdigheter genom volontärarbete, hobbyer, skolan, kyrkan eller föreningslivet. Se till att den här livserfarenheten finns med i det du skickar till dina potentiella arbetsgivare. Om det i jobbannonsen till exempel finns krav på färdigheter inom budgethantering kan du nämna hur du som kassör för den lokala idrottsföreningen lärde dig att hantera både flera projekt och budgetplaner och utgiftsrapporter.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att hur du än hanterar de här så gott som perfekta matchningarna ska du alltid komma ihåg att lyfta fram det positiva.

Sök lediga jobb här.