Ta alla möjligheter till lärande
Utnyttja alla de möjligheter till lärande som erbjuds. Om det finns en onboardingprocess för nya medarbetare, se då till att delta på den. Även möten, samtal med din chef eller enkla förklaringar från kollegor kan också vara till hjälp för att snabbare sätta dig in i arbetet. Här är det viktigt att vara uppmärksam och anteckna för att sedan på egen hand repetera allt nytt du lärt dig. Använd alla informationskällor (personalhandbok, nyhetsbrev, intranät, handböcker och så vidare) som finns att tillgå, för att ta reda på så mycket möjligt om din nya arbetsplats och dina arbetsuppgifter.

Ställ frågor
Ställ frågor – både utav intresse men också för att se till att du verkligen förstår allt. Det är bättre att fråga en gång för mycket än att göra fel och genom att ställa frågor kommer du snabbare in i ett självständigt arbete. Det signalerar också att du är intresserad av att reda ut eventuella oklarheter.

Prestationer av god kvalitet
Utför det du tar dig an med bra resultat. Det är absolut viktigt att du har koll på kvalitén på ditt arbete redan från början. Detta är det enda sättet att säkerställa att du kan vinna förtroende och ett bra rykte hos chefer och kollegor. Dessutom känner du en större tillfredsställelse i arbetet.

Tänk större
Visa också intresse för dina kollegors arbete. Fråga dem om deras uppgifter och ta reda på hur dessa relaterar till ditt jobb. Det gör att du enklare ser hur saker hänger ihop på företaget och kan dra samband.

Intresse för andra
Därutöver bör du också intressera dig för dina kollegor. Glöm inte att det är människor du arbetar med och inte maskiner – öppna och avslappnade relationer till andra är en viktig förutsättning för att kunna fungera bra och effektivt tillsammans. Engagera dig i samtal och berätta om dig själv, men se till att du inte går in för mycket på ditt eller dina kollegors privatliv. Ta också eget initiativ till att prata med dina nya kollegor och här är det viktigt att komma ihåg att lyssna också är en konst. Se också upp för missförstånd, framför allt på grund av kulturella skillnader.

Var hjälpsam
Naturligtvis bör du utföra dina egna uppgifter med gott resultat, men under onboardingprocessen finns det ofta ”obligatoriska” pauser under vilka du ändå inte kan arbeta. I sådana situationer kan du mycket väl ge andra människor en hjälpande hand och göra vissa uppgifter för deras räkning. Känn inte att rutinarbete eller uppgifter utanför ditt arbetsområde är under din värdighet.

Be om feedback
Bevisa att du verkligen vill bli så bra som möjligt så snabbt som möjligt. Det innebär att du bör be din chef, den som är ansvarig för din onboardingprocess och, vid behov, dina kollegor om feedback. Detta visar att du bryr dig om det intryck andra har av dig och ger dig också en fingervisning om hur väl du anpassar dig till olika kulturskillnader. Fråga uttryckligen om ditt uppförande om det inte kommer på tal.

Att lära sig hantera misstag
Alla gör misstag – lär dig av dina. Fel kan helt enkelt inte undvikas, särskilt i början. Det är framför allt viktigt att du inte borstar misstag under mattan eller försöker hålla tyst om dem, utan istället erkänner och rättar till dem omedelbart. Om du gör ett misstag som kommer gå ut över andra är det också viktigt att du ber de berörda om ursäkt.

Respektera status quo
I början kommer vissa saker säkert verka konstiga eller ovanliga för dig och det är möjligt att du skulle tackla vissa saker helt annorlunda. Använd inte detta som ett skäl till att bete dig som en kritisk besserwisser genom att framföra att det minsann skulle vara mycket bättre och mer förnuftigt att göra si eller så. Lyssna först och försök förstå varför saker fungerar som de gör. Framställ dig som en tekniskt kunnig, pålitlig och engagerad medarbetare. När du väl lagt grunden för detta, kan tiden för framförande av konstruktiva förbättringsförslag komma.

Cornel Müller, entreprenör, högskolelektor och författare; medgrundare av x28 AG, specialiserade på arbetsmarknadsverktyg och tjänster för företag och arbetssökande sedan 1992; www.jobsucher.ch och www.jogagent.ch är två utav de 200 bästa webbplatserna i Schweiz; www.neuorientierung.ch innehåller värdefull information för människor i en omställningsprocess; x28 AG erbjuder sök- och matchningsverktyg för arbetsgivare och tjänsteleverantörer.