Det kommer naturligtvis att kännas trist. Anledningarna kan variera, allt ifrån att du inte passar in på just det företaget, till arbetsbrist och nedskärningar. Trots att det känns tungt måste du bita ihop och inte tappa modet. Du måste tänka på hur du nu ska gå till väga för att strukturera din vardag. Tänk igenom vad du ska göra den närmaste tiden. Går du trots det utan arbete under en längre tid är det ännu viktigare att du inte tappar tråden i ditt jobbsökande.

Här följer några råd kring hur du går vidare:

På kort sikt:

 • Gör en nulägesanalys och reflektera över vad om har hänt. Ta reda på och skriv ner alla dina kompetenser och erfarenheter.
 • Se framåt, fundera på vad det är du vill. Vad är din vision? Vad är det önskvärda läget?
 • Kartlägg hur du kan gå tillväga för att nå din vision. Planera.
 • Se till att du skaffar den kompetens och de resurser du behöver för att hitta och söka jobb samt för att marknadsföra dig själv på bästa sätt.

På lång sikt:

 • Planera din tid.
 • Upprätta rutiner.
 • Håll koll på vad som händer på arbetsmarknaden.
 • Gå på seminarium och föreläsningar.
 • Sök stöd och hjälp från andra.
 • Bilda nätverk.
 • Följ upp jobb du söker eller de kontakter du har haft. Vad har hänt?
 • Varför gick det som det gick?
 • Följ upp din planering. Hur går det? Finns det något du kan göra annorlunda?
 • Är dina mål realistiska?