Ju mer kvalificerad, desto bättre för kandidaten skulle man kunna tro, men för mycket av det goda kan tyvärr bli till en nackdel. Om kandidaten är överkvalificerad blir det svårt att överbevisa arbetsgivarens oro och fördomar. Nedan ger vi dig några tips på hur du ändå kan lyckas med detta.

Du tror kanske att ju mer arbetslivserfarenhet du har, desto lättare är det att hitta ett nytt jobb. Men så är tyvärr inte alltid fallet, och framför allt inte i de fall där arbetsgivaren anser att du är överkvalificerad. Arbetsgivaren kan nämligen oroa sig för att du begär för hög lön, att du vill bli befordrad så fort som möjligt eller att du snabbt kommer att bli uttråkad och börja leta efter ett nytt jobb. Hur övertygar du arbetsgivaren om att du verkligen vill ha jobbet, även om du är mer kvalificerad än vad som krävs? Nedan följer några tips.

Fundera igenom dina avsikter

Innan du beslutar dig för att söka ett jobb, så bör du fundera över varför du vill ha det och vara säker på att det faktiskt är just det här jobbet som du vill ha. Christopher K. Lee, grundare och karriärrådgivare på Purpose Redeemed, rekommenderar att du ställer dig själv följande frågor: ”Kan jag utföra arbetsuppgifterna och bidra med något i tjänsten? Är jag nöjd med lönen? Här får du vara beredd på att du kan behöva sänka dina löneförväntningar. Hur länge kommer jag att känna mig nöjd i den här positionen? – Framför allt om det inte finns några utvecklingsmöjligheter framöver.” Om du svarar positivt på alla dessa frågor, säger Lee att det inte finns något som hindrar dig från att söka.

Skriv en tydlig motivering i ditt personliga brev

”Förklara exakt varför du vill ha den här tjänsten i ditt personliga brev, även om du har betydligt mer ansvar i din nuvarande roll”, råder Kelly Donovan, chef på Kelly Donovan & Associates, och föreslår samtidigt följande motivering: ”Även om jag är stolt över mitt arbete som chef för en marknadsföringsavdelning vill jag gå tillbaka till att fokusera helhjärtat på min favoritdel inom detta område – att genomföra digitala marknadsföringskampanjer”.

Tona ned ditt CV

I ditt CV vill du vanligtvis lyfta fram alla dina milstolpar i karriären och räkna upp alla kvalifikationer och färdigheter som du har förvärvat under årens gång. Om du däremot söker en tjänst som du är överkvalificerad för, så är det bättre att fokusera på de delar som är relevanta för jobbet i fråga. ”Självklart måste ditt CV spegla din yrkesmässiga utveckling, men utöver det har du stor frihet i vad gäller vilka delar du väljer att lyfta fram”, säger Kelly Donovan. ”Om du till exempel söker en assisterande roll är det inte relevant att lyfta fram dina ledaregenskaper i din ansökan. Så beskriv inte dig själv som en ledare om du inte är beredd att ta på dig en chefsroll.”

Var beredd på att motivera varför

Även på anställningsintervjun kan du förvänta dig att den första frågan du kommer att få är varför du vill ha jobbet, med tanke på att du har betydligt mer erfarenhet och kompetens än vad rollen kräver. ”Det här är den första frågan som arbetsgivaren kommer att ställa, och som kandidat bör du vara förberedd på att ge ett bra och trovärdigt svar”, säger Laura MacLeod, HR-expert och konsult. ”Var medveten om arbetsgivarens oro kring att du kanske bara tar tjänsten till dess att du hittar något bättre. Det kan också finnas en risk för att du skulle vara svår att leda och att du tycker att du är bättre än dina kollegor i teamet och kanske till och med än vissa chefer. Det finns även en risk för att du skulle upplevas som negativ och omotiverad till arbetet och därmed ha ett dåligt inflytande på dina kollegor.”

MacLeod rekommenderar att du stillar arbetsgivarens oro genom att först erkänna att du är överkvalificerad. Sedan är det viktigt att visa varför det fortfarande är fördelaktigt för företaget att anställa dig. ”Du kan till exempel vara mentor för dina kollegor”, säger MacLeod. ”Du är mångsidig tack vare dina kvalifikationer och kan utan problem vikariera för andra anställda som är sjuka eller på semester. Dessutom kan du, tack vare din erfarenhet, inspirera resterande i teamet till att prestera ännu bättre.”

Skingra arbetsgivarens oro för lönen

Att bli bortsållad på grund av ditt löneanspråk är vanligtvis det största hindret till att få ett jobb som du är överkvalificerad för. Det är inte lätt att övertyga arbetsgivaren om att du är villig att gå ned i lön. ”Om företaget får intrycket av att kandidaten ligger utanför det lönespann som företaget tänkt sig för tjänsten, måste kandidaten tydliggöra att hen kan tänka sig en lägre lön än tidigare”, förklarar framgångscoachen Jennifer Braganza. ”Du kanske vill lämna din chefsposition för att nå bättre balans mellan arbete och privatliv och söker därför en tjänst där du kan bidra, men ha mindre ansvar. Tydliggör att du är medveten om att du kommer att tjäna mindre pengar i den här rollen”.