I anställningsintervjun lurar ofta det största hindret i slutet: frågan om lön. Även om de sökanden från början har visat sig från sin bästa sida, lyft fram sina kvalifikationer på ett elegant sätt och fått pluspoäng för sin specialistkunskap, kommer de ändå högst troligt gå bet vid löneförhandlingen. Där gäller följande: ingen mer blyghet. Den som på ett självsäkert sätt bedömer sitt värde på marknaden och målmedvetet förhandlar om sin lön, får också pluspoäng hos chefen. Thomas Marquardt, HR-konsult på Orizon, ger sina bästa tips inför din nästa löneförhandling.

Bra förberedelser är halva grejen

Vad är du värd och varför? De bästa argumenten till förhandlingen finns på ditt CV. Lista dina tidigare arbetsgivare, avslutade projekt, ledarskapserfarenheter eller jämförbara meriter. ”För chefen är lönen en investering – den sökande måste övertyga chefen om detta”, säger Thomas Marquardt. ”De bästa argumenten är dina egna kvalifikationer”.
Vad som är mycket viktigt: ha självförtroende. ”Ingen har någonsin fått en bra lön genom att be snällt.” Endast de som är övertygade om sina lönekrav kommer, med rak rygg och självsäkert kroppsspråk, kunna prata med sin framtida chef om pengar på lika villkor. Marquardt råder: ”Sitt rak i ryggen och var avslappnad. Håll huvudet högt, ha sänkta axlar. Var inte blygsam och tala långsamt och tydligt.”

Om du inte vet ditt marknadsvärde (ännu) bör du göra efterforskningar. Branschtidningar, lönestatistik, internetforum eller andra medarbetare kan redogöra för vilken lön som är realistisk. Även arbetsorten har inflytande – beroende på region så kan lönen ibland skilja sig åt rejält. ”Sökande bör på förhand ta reda lönen inom respektive sektor samt på företaget i fråga”, säger Thomas Marquardt. För du vill varken lägga dig för lågt eller ta i för mycket och därmed göra ett dåligt intryck. Om en sökande vill förhandla om en årslön på 300 000 kr är det vettigt att lägga fram ett anspråk på 350 000 kr – då detta lämnar utrymme till förhandling.

Vad ska man göra om det råder delade meningar?

Att tala samma språk som den blivande chefen är inte alltid enkelt. Om det inte är möjligt att övertyga chefen i löneförhandlingen, tipsar Thomas Marquardt om en provisorisk lösning: ”Sökande kan förhandla fram ett datum för att diskutera villkoren igen, till exempel i slutet av provanställningen”. Om löneförslaget från den framtida arbetsgivaren inte lockar, ska du inte gå med på det utan att tänka efter först. ”Visa intresse, men be om betänketid”, säger HR-konsulten. Man ska inte vara rädd för att förlora möjligheten till att få jobbet. ”När du väl har accepterat en för låg lön är det för sent, för då kommer det inga fler förhandlingar. Så sov på det över natten!”. När sökanden och HR-chefen har kommit överens om lönen, kan arbetsavtalet skrivas under. Nytt jobb – nu kör vi!.

Prata regelbundet om justeringar

Den avtalade lönen vid anställningen är givetvis inget som är hugget i sten för all framtid. Minst en gång om året, men också om du blir befordrad, betrodd med mer uppgifter eller lyckas nå vissa försäljningsmål, kan du yrka på en lönejustering. Du bör också förbereda dig väl för ett sådant lönesamtal. Dels ingår en tillbakablick, där du gör det tydligt för din chef vad du har åstadkommit under de senaste månaderna eller åren. Dels bör du också kunna presentera dina framtidsutsikter: vilka är dina mål för (den närmsta) framtiden och hur kommer företaget att tjäna på det? Övertyga med goda argument – då är löneökningen inte långt borta.

Ett gästbidrag från Orizon GmbH.