En projektledare planerar, leder och styr projekt. Projektledaren ska skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulera nytänkande. I arbetet ingår att samordna de olika uppdrag och arbetsuppgifter som hör till projektet. En viktig uppgift är att säkerställa att alla medverkande har klart för sig projektets riktning och syfte.

Projekt är tidsbegränsade med en egen budget. Projekt har en start och ett slut, då projektets resultat ska levereras till den som beställt projektet. I ett projekt medverkar ofta personer med olika kompetenser.

Det är vanligt att projektledaren har sakkunskap inom det område som projektet ska arbeta med. I vissa fall kan det dock vara mer fruktbart att ha en projektledare som kommer från något annat område och därför kan se uppgiften med ”nya ögon”.

Projektledning kan ske vid sidan av andra uppgifter i ett företag eller en organisation. Samtidigt sker en utveckling som innebär att projektledning också utvecklas till ett eget yrke. Man kan då jämföra projektledare med till exempel chefsbefattningar. En chef med god kompetens som ledare kan leda olika verksamheter utan att ha kunskaper i detalj om dessa.

Projektledaren ska kunna planera, organisera, marknadsföra och utvärdera. Men viktigast av allt är att projektledaren kan leda människor. Projektledaren ska organisera arbetet så att resurserna används väl och resultatet blir som planerat. I projektplanen beskriver du som projektledare när olika delar ska genomföras och hur lång tid de beräknas ta. Din uppgift är att ha kontroll över hur projektet fortlöper och kunna sätta in åtgärder om något går snett. Måttet på om ett projekt lyckats är att rätt saker blivit gjorda, men också att projektet genomförts i tid och enligt budget samt slutligen att den som beställt projektet är nöjd med resultatet.

Ekonomi och administration är oftast en del av ditt uppdrag. Är projektet riktigt stort kan det finnas en projektadministratör eller projektkoordinator till din hjälp.

Projektledare på reklambyrå har en egen beskrivning i Yrken A-Ö. Om projektledare inom IT-området kan du läsa i beskrivningenSystemutvecklare, om projektledare på TV i Producent på radio och TV och om projektledare i grafiska företag i Grafisk produktionsledare.

Utbildning

Oavsett om man arbetar tillfälligt eller permanent som projektledare bör man ha en yrkesutbildning och/eller erfarenhet som grund inom det område man vill arbeta, till exempel reklam, teknik, IT, media, pedagogik, och sedan bygga på med en projektledarutbildning. Det finns projektledarutbildningar som innehåller projektmetodik och ledarskap inom Yrkeshögskolan. Inom vissa utbildningar kan man kombinera fackkunskaper med utbildning i projektledning.

Lediga jobb som projektledare >>

Källa: AMS