Hur många referenser ska man ge?

Minst tre. Lite beroende på vad det är för nivå på tjänsten. För en chefstjänst vill jag ha en referens från en överordnad, en kollega samt en underställd.

Finns det samstämmighet hos dem kan det räcka. Om en referens inte känns trovärdig, vill jag troligtvis ha ytterligare referensgivare för att få en så bra bild av personen som möjlig.

Vad gör en referens mindre användbar?

Om referensgivaren bara är positiv och inte kan ge exempel på kandidatens prestationer tillför referensen inte så mycket. Ingen är perfekt.

Hur gamla kan referenserna vara?

Referenser är färskvara och de ska helst vara inom de närmaste åren. Någon referens kan vara ett par år gammal, men tänk på att den referensen bara kan svara på hur du var då. Är det något jag vill veta från den tiden kan även det vara relevant. Det kan till exempel vara intressant för mig med någon referens som är lite äldre för att det ger en bild av kandidatens utveckling.

Vilka personer ska jag välja?

Aldrig familj eller vänner. Men tänk på att du även kan välja kunder eller leverantörer. Alla som du har haft en professionell relation med.

Är referensens titel viktig?

Nej. Referensgivaren måste ha haft en insikt i personens prestation, utifrån ansvars och befogenheter. Det är det viktigaste.

Om min förra chef vägrar skriva ett arbetsintyg, vad ska jag göra då?

Det tycker jag är ett krav. Men det kan vara svårt att tvinga fram det. Du måste kunna bevisa att du arbetat på en arbetsplats men det går även att göra genom lönebesked eller liknande.