Som den sista av fem artiklar om ingenjörer kommer det handla om lönerna. Hur ser lönekurvan ut för ingenjörer, vad ligger både medel- och medianlönerna på och var i Sverige tjänar en ingenjör mest – oavsett yrkeskategori? 

De fyra tidigare artiklarna som publicerats här har handlat om varsel, att arbeta i Norge och Kungliga Tekniska högskolan. Både i Norge och Sverige tjänar en utbildad ingenjör relativt bra, enligt vår egen undersökning och enligt Sveriges ingenjörer; landets största nätverk för ingenjörer som är högskoleutbildade.  Med runt 132 000 medlemmar är Saco, fackförbundet för Sveriges ingenjörer, övertygade att den bästa löneförhandlingen är den som sker direkt på arbetet. Men som nyutexaminerad ingenjör kan det vara svårt att veta hur mycket man är värd. Och som kvinna är det som alltid viktigt att fortsätta kampen för jämställdhet även i lönekuvertet.

Samma fackförbund genomför årligen en enkät bland deras yrkesverksamma medlemmar. Den undersökningen används sedan som underlag till lönestatistiken, vilken i sin tur är viktig i de lokala löneförhandlingarna. När jag tittar på hemsidan www.lonestatistik.se ligger medellönen för en civilingenjör år 2012 på 34 795 kronor i månaden med en medianlön på 32 000 kronor jämnt. För en livsmedelsingenjör inom teknik ligger bruttolönen på 36 033 kronor per månad. På samma hemsida står det att den högsta lönen i Sverige betalas ut i Halland med strax under 40 000 kronor i månaden. Jag ser dessutom att det är stora skillnader beroende på var i landet man är ingenjör. I Skåne är medellönen nästan 33 000 kronor i månaden medan man i Östergötland tjänar över 42 000 kronor.

Efter många år av studier kan den första lönen på kontot kännas som en vinst på Lotto efter år av studiemedel. I stundande lågkonjunktur i Sverige har den drabbat många yrken och företag hårt, en del med tråkiga besked för ingenjörer. Trots det tyder mycket på att löneläget inte har påverkats för dem. Även om de rekommenderade lönerna för ingenjörer ofta inte är vad som utlovas är det viktigt att du som nyutexaminerad är hård vid anställningsintervjun. Att dina år av studier ska belönas på lönekuvertet och att det blivande företaget ser det som en bra investering att anställa dig. Söker du en ny tjänst som ingenjör klickar du här: 

Källa: Sveriges Ingenjörer och www.lonestatistik.se

Detta är den sista av fem artiklar vi har presenterat här. Den röda tråden i alla artiklarna om ingenjörer är varsel, framtiden och den stundande lågkonjunkturen Sverige har för tillfället.

Christer Ryderfelt