”Det här med att välja karriärväg.
Utgå från vad du vill istället för vad du kan
– för det är där motivationen bor”

Att söka jobb är inte lätt alla gånger. Det är oerhört mycket som ska ”klaffa” och som jobbsökare behöver man vara förberedd och stå på tå i varje steg. Man behöver vara en säljare ut i fingerspetsarna och sälja in sig själv och lyfta fram sina bästa sidor och sina mest värdefulla attribut för den aktuella tjänsten.

Vad innebär det då att ”vara en säljare ut i fingerspetsarna” när man söker jobb?

Först och främst – försök att tänka på varje del av ditt jobbsökande som en del av en större process, inte som isolerade fristående aktiviteter. Det räcker alltså inte med att skriva ett allmänt personligt brev och ett generellt CV och sedan ”copy/pastea” in det i alla ansökningar som skickas.  En riktigt duktig säljare lägger upp en plan för sin försäljning och jobbar sedan kundanpassat, målmedvetet och fokuserat med del-aktiviteter som alla tar honom eller henne närmare slutmålet, och släpper aldrig slutmålet ur sikte.

Här nedan har vi sammanställt en kort jämförelse mellan en vanlig försäljningsprocess för en säljare och hur ett vanligt jobbsökningsförfarande ser ut, och likheterna är slående. Genom att se på jobbsökandet som en försäljningsprocess (där produkten du säljer är dig själv som den bästa, mest lämpliga kandidaten) och genom att jobba smart och målmedvetet ökar du dina chanser till att komma vidare till nästa steg i processen, och därmed även ett steg närmare drömjobbet.

1. Hitta kvalificerade leads | Hitta relevanta jobb att söka
Varje säljare behöver hitta lämpliga företag att kontakta, så kallade ”leads”. Ett lämpligt lead är ett företag som har ett behov eller ett intresse av att köpa just dina produkter. Du som  jobbsökare behöver även hitta relevanta ”leads”. I detta fall lämpliga jobb att söka, jobb som passar väl in på din utbildning, bakgrund, tidigare erfarenheter, dina ambitioner i karriären osv.

2. Blueprinta
När säljaren har identifierat ett företag att kontakta behöver säljaren, för att vara så framgångsrik som möjligt vid första kontakten, förbereda sig genom s.k. ”blueprinting”. Blueprinting innebär till exempel att man förbereder sig genom att läsa på om företaget på företagets hemsida, förstår vad företagets kärnverksamhet är och vad företaget tjänar pengar på, vilka utmaningar företaget har, ta reda på vem den mest relevanta kontaktpersonen på företaget är och vad denne har för position i organisationen. Exakt samma gäller för jobbsökaren.

3. Gör en behovsanalys
Genom att göra ett grundligt förarbete kan både den duktige säljaren och den duktige jobbsökaren skapa sig ett försprång och vara mer förberedd inför första kontakten genom att ha en klar bild över företagets eller arbetsgivarens behov. Om du som jobbsökare har en klar bild över behovet kan du även anpassa din egen ”pitch” och lyfta fram dina främsta egenskaper som bäst fyller det identifierade behovet eller bäst löser ett identifierat problem.

4. Första kontakt
Vid första kontakttillfället får varken säljaren eller jobbsökaren särskilt lång tid på sig till att imponera eller ”sälja in” sin produkt eller sig själv. Företag och arbetsgivare blir kontaktade av många potentiella leverantörer, likväl som många potentiella kandidater, och är därför ofta snabba i sin initiala bedömning om något verkar tillräckligt relevant eller intressant för en fortsatt kontakt. Därför är det oerhört viktigt att vid den första kontakten, vare sig det är via telefon, via e-mail eller på plats på en karriärmässa, kunna lyfta fram sina absolut bästa och mest unika egenskaper (unique selling points, som det heter på sälj-språk) som gör att just du är den bästa kandidaten för jobbet.

Ett tips är att lista alla dina bästa egenskaper och sedan rangordna dem för varje jobb du söker, för att på ett så konkret sätt som möjligt kunna lyfta fram dina 3-5 bästa egenskaper för just den aktuella tjänsten.

5. Möte 1 | Intervju 1
Om säljaren, eller du som jobbsökare, har gjort ett bra intryck vid första kontakten får du troligtvis komma på ett första möte eller en intervju. Här gäller det, än en gång, att vara både påläst och förberedd på vem det är du ska träffa (blueprinting). Tänk på att en person som jobbar som HR-assistent på ett företag ofta är initialt intresserad av andra värden och gör andra bedömningar av dig som kandidat än vad en person i chefsbefattning skulle göra vid ett första möte. Anpassa därför dina unique sellning points därefter.

6. Uppföljning och förberedelse inför möte 2 | Uppföljning och förberedelse inför intervju 2
Efter första intervjun är det lämpligt att följa upp med ett kort e-mail och tacka för personens tid (det ger ett bra intryck och visar att du uppskattar och respekterar den andra personens tid), och sedan börja så smått att förbereda inför Intervju 2. Om du gjort ett riktigt bra första intryck vid första intervjun är det troligt att personen du träffat redan då flaggar för att du i nästa steg kommer att få träffa företagets VD. Dags att börja förbereda igen.

7. Möte 2 | Intervju 2
Under Intervju 2 är det som sagt troligt att du får träffa en person på en annan (högre?) position i företaget. Det är då viktigt att se över vilka unique selling points du väljer att lyfta fram, då det troligtvis är andra värden och attribut som värdesätts högst för en person som kanske sitter i en ledarbefattning.

8. Avslut | Anställning
Om säljaren eller du som jobbsökare har gjort ett riktigt bra jobb i varje steg och har tagit dig igenom både blueprinting-fasen, första kontakten, och alla möten är det troligt att säljaren ligger väldigt bra till för att få ett ”avslut”, alltså affären, eller i ditt fall, få jobbet. Bra jobbat! Men tänk på att inte sänka garden innan allt är klappat och klart och anställningsavtalet är i hamn. Fortsätt att jobba strategiskt, tänka igenom varje svar på varje fråga som kan tänkas komma.


I Del 2 i serien ”Smartare Jobbsökande”:
Hur man som jobbsökare kan förbereda sig inför sitt jobbsökande på bästa sätt.