Låg motivation, tynande driftkraft och idétorka. En känsla av obeslutsamhet och frustration. Som karriärcoach möter jag dagligen människor som vill förändra sin arbetssituation utan att veta hur de ska börja. De kan vara lugna. Det finns ett recept för både dem och dig: Reflektion, behovsanalys, tid – och någon som lyssnar.

Hur motiverad är du i ditt arbete på en skala 1–10? Vad har du hittills gjort för att förändra din situation?

Fråga hundra tillsvidareanställda hur de trivs i sitt yrke eller på sin arbetsplats. Ca 28 av dem svarar troligen att de har tröttnat på jobbet och skulle vilja göra något annat. Siffran kommer från en omfattande studie gjord vid Stockholms universitet, som i mer än tio år samlat data från anställda i olika branscher. Undersökningen presenterades av Svenska Dagbladet, 11 december 2014 (läs den!).

Många vantrivs men går inte vidare i arbetslivet. De kanske saknar en tydlig karriärbild, vet inte vad de vill eller är rädda att lämna hög lön och trevliga kollegor. Jobbet kanske inte passar in i vardagslivet. Eller så tror de att det inte finns någon efterfrågan på deras utbildning.

Reflektion och personlig utveckling är A och O. Att tänka över arbetssituationen tillsammans med en coach kan bli en spännande resa som gör det tydligare för dig hur du ska nå dina mål.

Och det oavsett om du vill utvecklas i ditt nuvarande arbete, hitta nya karriärvägar internt eller externt, byta inriktning helt eller söka en balans mellan arbete och fritid.

Jag vill med min blogg visa på dina valmöjligheter så att du kan tänka i nya banor, känna nyfikenhet och ta ansvar för din arbetssituation.

Du får en tydligare bild av vem du är, vad du är bra på och vad du vill. Då ökar motivationen. Pusselbitarna faller på plats och utvecklingsvägarna öppnas.

Att ärligt beskriva nuläget är första steget.

Gör en behovsanalys av din utvecklingskurva i arbetet och av ditt liv.

Vilken fas är du i?

– Relativt ny i arbetsrollen. Nyfiken på att utforska, på att lära dig nytt.

– Presterar bra, får feedback, utvecklas. Känner dig framgångsrik och vill mer.

– Lusten för nya idéer tryter. Du nöjer dig med att förvalta.

– Ökad frustration och missnöje över arbetet, chefen, kollegorna och situationen i allmänhet.

Hur länge har du varit i den där fasen och varför?

Vad har du gjort för att bryta mönstret och vad drar du själv för slutsatser?

Allt beror förstås inte på dig. Saker händer i livet – uppsägningar, dödsfall, skilsmässor, sjukdomar, organisationsförändringar m.m. Saker som under perioder kan få dig att uppleva hela känsloskalan – sorg, ilska, frustration eller depression. Hur lång tid det tar att landa efter en sådan förändring skiljer sig från person till person.

Har det hänt något nyligen som tagit mycket av din energi och påverkat ditt liv eller ditt arbete? Kan du bolla dina tankar med någon? Kan du ännu acceptera det som hänt. Kan du se framåt?

Det var många frågor. Men de beskriver faktiskt hela poängen: reflektion, behovsanalys och tid.

Själv fortsätter jag att blogga. Läs om hur du ökar din motivation, kartlägger dina förmågor, blir mer målinriktad och kommer till din bästa rätt i arbetslivet. Har du frågor får du gärna maila mig på

lena.severin@reflectcoaching.se

Varmt välkomna till en spännande bloggvår!


Lena Severin

Cert ICF coach & Karriärcoach

reflect coaching logo
www.reflectcoaching.se