Det ligger högar av papper på ditt skrivbord (för att inte tala om högarna som ligger undangömda under skrivbordet) en salig blandning böcker i travar på hyllorna och rumsavdelaren är täckt av diverse prylar. Det är med andra ord väldigt rörigt. Kan du verkligen åstadkomma något mitt i all denna oreda?
Ja det kan du faktiskt, åtminstone om man ska tro det som står i boken A Perfect Mess av Eric Abrahamson och David H. Freedman, som hävdar att de avslöjar de dolda fördelarna med att vara oorganiserad och rörig.

Ordning och reda kostar
I boken skriver författarna att ett rörigt skrivbord kan tillhöra en person som arbetar effektivt och att det faktiskt kostar att vara ordningsam om man ser till personal-, tids- och datasystemskostnader. “Ordning och reda kan kräva ett högt pris och man har egentligen inte utrett fördelarna med det i någon större utsträckning”, hävdar de. Dessutom uppväger kostnaderna nästan alltid fördelarna.

Oreda säger inte allt
“I grova drag kan man säga att ett system är rörigt om sakerna ligger utspridda, huller om buller eller slumpmässigt blandade”, men det är bara vad andra tycker, hävdar man i boken.

För Kristin var hennes röriga skrivbord mer ett irritationsmoment än ett hinder. Enligt utvärderingen av henne tyckte några av Kristins medarbetare och anställda att hennes skrivbord var en katastrof och att hon verkade oorganiserad. Men i samma rapport fick hon mycket beröm för sin punktlighet, ledarskapsförmåga, kommunikationsförmåga, sitt strategiska tänkande och sin förmåga att få saker gjorda. Hon har blivit befordrad flera gånger under karriären och är nu vice vd på sitt företag.

Det behöver inte alls vara dåligt med en rörig arbetsplats, beroende på vilken bransch du jobbar inom.

Framgång trots oredan
Röriga arbetsytor kan väcka starka känslor. I boken tar man upp ett exempel med en polis i Pennsylvania som faktiskt avskedades på grund av att han inte hade städat på skrivbordet. Som man skriver i boken så arbetade som väl var inte Albert Einstein på samma polisstation som denne man. På Einsteins skrivbord fanns alla möjliga privata saker och foton, allt i en otrolig oreda.

Den allmänna uppfattningen är att framgång hör ihop med ordning. Vi brukar förknippa högar av papper och oordning med personer som är ineffektiva och odisciplinerade. Men enligt en undersökning som utvärderingsföretaget PsyMax Solutions gjort av beteendemönstret hos över 240 chefer, vd:ar och verksamhetschefer är vd:ar faktiskt mer kreativa men mindre organiserade.

“Vår undersökning visar att företagschefer är klart mindre organiserade än sina underordnade”, sa Wayne Nemeroff, vd på PsyMax Solutions.

Resultatet stämmer överens med hypotesen i boken att oreda har en tendens att öka kraftigt ju högre utbildning, högre lön och större erfarenhet personen i fråga har.

Och dessutom påpekar författarna att det inte har gjorts någon forskning som direkt stöder fördelarna med ordning och reda. Redogörelser där man framhåller fördelarna med ordning brukar i stället vara fulla av anekdoter (och komma från experter på organisering).

Organiserat kaos
“Oreda behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som oordning”, hävdar Abrahamson och Freedman. “Ett stökigt skrivbord kan vara ett mycket effektivt prioriterings- och tillgänglighetssystem. På ett stökigt skrivbord ligger oftast det viktigaste och mest brådskande arbetet nära till hands och överst i oredan, medan sådant som är mindre viktigt tenderar att hamna längst ner eller längst bak, vilket verkar vettigt. De olika högarna på ett rörigt skrivbord kan representera ett överraskande sofistikerat informellt arkiveringssystem som är mycket mer effektivt och flexibelt än vad ett arkiveringsskåp någonsin skulle kunna vara.”

Oredans överraskande fördelar
Att uppnå fullständig ordning och reda är kanske bara en dröm. Om du rättar dig efter strikta organiseringssystem och lever efter almanackan innebär det att du bara kör på utan att riktigt se dig omkring. Många nya upptäckter, innovationer och kreativa projekt är resultat av rena tillfälligheter eller av att man av misstag ändrar riktning åt ett oväntat håll. Om du inte tillsätter lite oreda i ditt liv kommer du med största sannolikhet att gå miste om sådana oförutsedda framgångar.

Kate Lorenz är artikelredaktör och rådgivare för CareerBuilder.com. Hon forskar och skriver om jobbsökningsstrategier, karriärhantering, anställningstrender och arbetsplatsrelaterade frågor.