Ju mer kvalificerad, desto bättre för kandidaten skulle man kunna tro, men för mycket av det goda kan tyvärr bli till en nackdel.